NIP

Home Nieuwskamer Gebruik zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

Geschreven op:

Gebruik van zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben gezamenlijk bij 1.000 GGZ-professionals in 59 teams de praktische ervaring met een vijftal zorgstandaarden onderzocht. Er is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning professionals nodig hebben.

In het onderzoek zijn ook algemene thema’s onderzocht: samen beslissen, betrekken van naasten, herstelondersteuning en evalueren onderzocht. Resultaten zijn verkregen door enquêtes en verdiepende interviews.

Enkele uitkomsten:

 • Aandacht voor algemene thema’s als samen beslissen
  Betrokken teams blijken veel aandacht te hebben voor thema’s: samen beslissen, het betrekken van naasten, en persoonlijk, maatschappelijk en sociaal herstel, maar bij de uitvoering ervan zijn veel verschillen tussen én binnen teams. Knelpunt voor veel teams is om van visie naar beleid en vervolgens naar toepassing in de praktijk te komen.
 • Evalueren als onderdeel van de behandeling
  Iets meer dan de helft van de teams geeft aan dat structureel evalueren als onderdeel van de behandeling een aandachtspunt is. Teams zijn ook verdeeld over het belang van evalueren met vragenlijsten.
 • Samenwerking
  Het komt regelmatig voor dat aanbevolen behandelingen niet beschikbaar zijn binnen het team zelf. Om de patiënt toch deze zorg te kunnen bieden, is samenwerking met andere teams binnen en buiten de organisatie gewenst. Professionals geven aan dat deze samenwerking soms moeizaam verloopt.
 • Organisatie van zorg en capaciteit
  Capaciteit wordt door bijna alle teams als knelpunt genoemd. Hierdoor wordt er gekozen voor andere of een andere volgorde van in de zorgstandaard beschreven interventies. Groepsbehandelingen en eHealth worden gezien als mogelijke oplossingen voor de beperkte capaciteit. Teams zijn daarbij soms zoekende hoe zij dit concreet vorm kunnen geven. Veel professionals hebben behoefte aan opleiding, training en uitwisseling met andere teams.

 

Word lid of log in

 • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
 • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
 • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
 • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog