NIP

Home Nieuwskamer Financieel akkoord tussen Rijk en VNG over jeugdzorg, maar inhoudelijke zorgen blijven

Geschreven op:

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG over jeugdzorg, maar inhoudelijke zorgen blijven

Rijk en VNG hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor jeugdzorg de komende jaren: afgesproken is dat in 2024 en 2025 de voorgenomen besparingen op jeugdzorg met in totaal 385 miljoen euro worden verzacht. Helaas betekenen deze verzachtingen in 2024 en 2025 wel dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan, die dan in één keer wordt doorgevoerd. Een verdere reactie van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ: AJN, BPSW, BV Jong, FVB, LHV, LVVP, NIP, NVK, NVO, NVvP en V&VN) hierop:

“We zijn blij dat het gelukt is en dat het Rijk en gemeenten eindelijk financieel akkoord hebben bereikt. Dat maakt de weg vrij om het weer over de inhoud te hebben. Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om de inhoudelijke verbeteringen door te voeren in de Hervormingsagenda Jeugd. Wij hopen uiteraard, met de staatssecretaris, ook binnen afzienbare termijn een akkoord te bereiken en daarvoor gaan we constructief het gesprek aan over de inhoudelijke bespreekpunten.

Inhoudelijke verbeterstappen noodzakelijk

Wat ons betreft staat de inhoud voorop en de gemaakte financiële afspraken mogen dan ook geen belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen. Wij als samenwerkende beroepsverenigingen hebben behoefte aan concrete, inhoudelijke afspraken, die ons het vertrouwen geven dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zeten om de hulp aan kinderen, jongeren en ouders te verbeteren, en de rol van professionals daarbij te borgen. Belangrijk daarbij is dat breder gekeken wordt dan alleen de geboden jeugdhulp, zoals ook in de brief aan de Kamer staat. Professionals spelen een belangrijke rol in het leggen van de link met aanpalende sectoren en moeten hiervoor ook de ruimte krijgen.

Ook zou de inmiddels bekend geworden kennis over ‘boemerangbeleid’ betrokken moeten worden bij de uitvoering. We letten er hierbij extra op dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

Drie focuspunten

In de Hervormingsagenda Jeugd moeten nog enkele inhoudelijke zaken nader uitgewerkt worden. Onze focus ligt daarbij op:

  1. Professionals moeten kunnen blijven handelen conform hun professionele standaard. De Hervormingsagenda is voor SBJ vooral een kwaliteitsimpuls in de brede jeugdhulp en niet alleen een besparingsoperatie. Nu de Hervormingsagenda al anderhalf jaar in ontwikkeling is, is de tijd om de beoogde besparing door te voeren verder verkort. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp of de mogelijkheden van professionals om hun werk goed uit te voeren;
  2. Administratieve lasten mogen niet omhooggaan als gevolg van het financiële akkoord of toezicht op de uitvoering ervan. Als SBJ staan wij achter de vereenvoudiging van de inkoop en uitvoering van jeugdhulp, zolang dit (ook) geldt voor professionals, en niet alleen voor gemeentes. De keuze voor een taakgerichte variant van inkoop kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van een breed palet aan verschillende type jeugdhulpaanbieders en voor de administratieve lastendruk van professionals.
  3. Wij staan voor opname van de juiste professionals op de juiste plek, bijvoorbeeld in het voorveld, netwerkzorg, signalering en bij triage, met ruimte voor investeringen in kwaliteit en blijvend leren voor professionals.

Kamerdebat jeugdzorg

Donderdag 20 april debatteert de Tweede Kamer over de jeugdzorgproblemen. De vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming stuurden eerder gezamenlijk een brandbrief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer. Ook lanceerden zij gezamenlijk een animatie met de oproep om snel aan de slag te gaan met concrete verbeteringen en daar voldoende budget voor uit te trekken.

 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.