NIP

Home Nieuwskamer Erelidmaatschap Karel Soudijn

Geschreven op:

Erelidmaatschap Karel Soudijn

De ledenraad heeft het erelidmaatschap van het NIP toegekend aan Karel Soudijn. Deze is op 30 november door bestuurslid Rinie Ariëns aan hem overhandigt.

Karel Soudijn heeft zich vele jaren ingezet voor het NIP, met name op het gebied van ethiek. Zo heeft hij 12 jaar zitting gehad in het College van Toezicht, waarna hij vervolgens 12 jaar zitting heeft gehad in het College van Beroep. Hij is werkzaam geweest als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en doceerde daar Beroepsethiek. Lange tijd was de Universiteit van Tilburg de enige universiteit in Nederland waar dat vak werd gegeven. Hij heeft meerdere boeken over Beroepsethiek voor Psychologen geschreven, uiterst leerzame boeken met uitleg over Beroepscode(s) en casuïstiek. Hieronder ook het boek Ethische codes voor psychologen, welke uitgebreid ingaat op de Beroepscode NIP.

Het NIP kent het erelidmaatschap toe aan leden van het NIP die zich op een buitengewone manier ingezet hebben voor de vereniging en haar leden. Hiermee laten we zien dat we hen zeer dankbaar zijn voor hun inzet voor de vereniging en de psychologie. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en kunnen kosteloos deelnemen aan het jaarlijkse NIP congres.