NIP

Home Nieuwskamer Competentieprofielen Beroepenstructuur vastgesteld

Geschreven op:

Competentieprofielen Beroepenstructuur vastgesteld

De nieuwe competentieprofielen voor het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog-generalist en het nieuw te vormen specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut zijn vastgesteld. In februari 2024 stelde het Algemeen Bestuur van het NIP het competentieprofiel van de gz-psycholoog-generalist al vast en in mei 2024 hebben de besturen van NIP en NVP het competentieprofiel van de klinisch psycholoog-psychotherapeut vastgesteld.

Competentieprofiel gezondheidszorgpsycholoog-generalist

Ondanks dat het proces van wettelijke verankering van het nieuwe beroep nog loopt, kan het competentieprofiel nu wel alvast meegenomen worden in een aantal parallel lopende ontwikkelingen, met name rond de opleiding. Het competentieprofiel moet immers de basis gaan vormen voor het Opleidingsplan gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Daarom is het profiel op verzoek alvast gedeeld met een aantal opleiders en de Adviesraad.


In het beroep gz-psycholoog-generalist worden de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP samengevoegd. Het opgestelde competentieprofiel is gebaseerd op de deskundigheidsomschrijving die NIP en NVP voor het wetsvoorstel hebben voorgesteld aan het ministerie van VWS:

“tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist wordt gerekend de mentale gezondheid en de preventie, diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van gedragsmatige en psychische problemen en stoornissen bij mensen, gedurende de hele levensloop in de context van relaties, leefomgeving en maatschappij”.

 

Competentieprofiel specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut

Het competentieprofiel dient -in dit stadium- o.a. als uitgangspunt voor het instellen van een nieuw specialisme KP-PT door het college van de FGzPt. De minister van VWS zal vervolgens, op verzoek van het college, de titel klinisch psycholoog – psychotherapeut als wettelijk erkende specialistentitel moeten aanmerken.

Het profiel is alvast gedeeld met de HCO’s, Opleidingsraad, het programma APV, het College en de Adviesraad.

Het beroep klinisch psycholoog – psychotherapeut is een nieuw specialisme dat ontstaat door het specialisme klinisch psycholoog en het basisberoep psychotherapeut samen te voegen. Het opgestelde competentieprofiel is gebaseerd op de deskundigheidsomschrijving die eveneens door NIP en NVP is vastgesteld. Deze luidt als volgt:

“Tot het gebied van deskundigheid van de klinisch psycholoog-psychotherapeut wordt gerekend preventie, diagnostiek, indicatiestelling en psychotherapeutische behandeling met name bij mensen met complexe of weinig voorkomende psychische problematiek, gedurende de hele levensloop in de context van relaties, leefomgeving en maatschappij, met toepassing van de gehele breedte van de psychotherapie, alsmede wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische psychologie-psychotherapie, management en het ontwikkelen en begeleiden van innovatie en beleid”.

 

Beroepenstructuur

Met het Advies beroepenstructuur psychologische zorg wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. Het advies is ontwikkeld door het NIP en de NVP. Momenteel werken we samen met de NVP aan de voorbereiding van de nieuwe Beroepenstructuur. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.