NIP

Home Nieuwskamer Advies Van Stappenplan naar maatwerk in dialoog definitief

Geschreven op:

Wzd: advies Van Stappenplan naar maatwerk in dialoog definitief

Op 3 januari jl. is het definitieve advies Wet zorg en dwang (Wzd): ‘Van Stappenplan naar maatwerk in dialoog’ aangeboden aan minister Helder. De minister zal dit meenemen in haar besluitvorming over wijzigingen in de Wzd.

Veldpartijen dienen het advies samen in

Het advies wordt onderschreven door:

  • de cliëntenorganisaties LOC, Ieder(in), LSR, KansPlus en Alzheimer Nederland;
  • de beroepsverenigingen Verenso, NVAVG, V&VN, NVO en NIP;
  • de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg bestaande uit: Zorgthuisnl, de Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ, SPOT en SOLO Partners.

 

Doel van advies

Dit advies moet zowel de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang (Wzd) verbeteren als recht doen aan de rechtspositie van de cliënt en zijn vertegenwoordiger. We hopen dat het de minister helpt bij het maken van keuzes in het kader van de evaluatie.

Aanbiedingsbrief Definitief advies Van stappenplan naar maatwerk in dialoog

Definitief advies Van stappenplan naar maatwerk in dialoog