NIP

Home Nieuwskamer NIP adviseert Onderwijsraad over inzet schoolpsychologen

Geschreven op:

NIP adviseert Onderwijsraad over inzet schoolpsychologen

In een uitvraag van eind september 2022 geeft de Onderwijsraad aan dat onderwijsbesturen een cruciale rol hebben in het Nederlandse onderwijsbestel. De raad gaat daarom advies uitbrengen over de vraag: “wat is er nodig om ervoor te zorgen dat onderwijsbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken?” Wij hebben gehoor gegeven aan het verzoek om mee te denken en de Onderwijsraad van input voorzien.

Dat hebben we gedaan aan de hand van een aantal bespiegelingen en adviezen van schoolpsychologen. Zij beschikken bij uitstek over de expertise die nodig is om schoolbesturen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak.

Samenvatting input voor Onderwijsraad

Om hun verantwoordelijkheid goed waar te kunnen maken is het voor besturen van belang dat zij:

  • weten (vanuit onderzoek) wat er werkt om duurzaam, kwalitatief goed onderwijs te bieden;
  • scholen helpen uitzoomen en hen vragen waarom ze de dingen doen die ze doen;
  • scholen faciliteren in het visualiseren van de ondersteuningspiramide: wat heeft jouw schoolteam, met deze populatie, in deze wijk, met deze ouders, op dit moment nodig? Hoe geef je dat de komende 4 jaar (schoolplan) vorm en wat heb je daarvoor nodig van het bestuur?
  • data verzamelen over de populatie en de ondersteuningsvragen;
  • zorgen voor verbinding tussen verschillende lagen in de organisatie, en rekening houden met belangen en politieke speelvelden van onderwijs, zorg en gemeenten.

Wij hopen dat de Onderwijsraad deze input meeneemt in haar advies. Ook denken we graag mee over de uitwerking. De Onderwijsraad denkt het advies in het voorjaar van 2023 uit te brengen.