NIP

Home Nieuwskamer Hervorm de jeugdhulp nú!

Geschreven op:

Hervorm de jeugdhulp nú!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen. Daarom voeren we samen met andere organisaties van cliënten, hulpverleners en jeugdhulp actie. Jij kan helpen door de animatie te delen.

Commissiedebat Jeugdbeleid

Op 20 april 2023 vindt van 18:00 tot 22:00 uur het Commissiedebat Jeugdbeleid plaats. Daarin gaan Kamerleden met staatssecretaris Maarten van Ooijen in gesprek over het gebrek aan voortgang van de ‘Hervormingsagenda Jeugd’. Die week laten we van ons horen het filmpje en door aanwezigheid bij de Tweede Kamer.

 

Boodschap

Kwetsbare kinderen en hun gezinnen, de zorgverleners in de jeugdhulp én de organisaties daarachter kunnen niet langer wachten op hervormingen. Uitstel is funest. Er zijn namelijk:

  • te lange wachtlijsten en een gebrek aan passend zorgaanbod voor met name jongeren en gezinnen met complexe problemen en kinderen met beperkingen en chronische aandoeningen;
  • een te hoge werkdruk en veel administratie voor jeugdprofessionals;
  • financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Het is nu tijd voor politieke actie. Kom met die Hervormingsagenda Jeugd.


Te lang

Vóór 1 januari 2022 had er al een ‘Hervormingsagenda Jeugd’ moeten liggen, maar die is er nog steeds niet. In een brief aan de Tweede Kamer schetsen we hoe lang er al gesproken wordt over noodzakelijke verbeteringen in het jeugdzorgstelsel. We spreken van ‘vier jaar stagnatie’ en noemen diverse rapporten waaruit blijkt dat de in 2015 ingevoerde Jeugdwet onvoldoende verbetering heeft gebracht. Het uitblijven van noodzakelijke hervormingen is dan ook funest.

 

Inhoudelijke punten

De financiële impasse tussen Rijk en gemeenten maskeert nu dat er ook inhoudelijk nog een aantal noten is te kraken. Rijk en gemeenten lijken de Hervormingsagenda Jeugd vooral te zien als een set beleidsintenties, maar wij hebben behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken, die ons het vertrouwen geven dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Wij willen dolgraag aan de slag met een Hervormingsagenda Jeugd die leidt tot een beter werkend stelsel, merkbaar voor jongeren, gezinnen en professionals. Maar om alle ambities waar te maken, hebben we een betrouwbare -en met elkaar samenwerkende- overheid nodig, die zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn en blijven.

Doe ook mee!

Dus: doe mee, deel bovenstaand animatiefilmpje en roep op tot politieke actie. Maak werk van een gedragen Hervormingsagenda Jeugd.

 

In deze actie werken we samen met: