NIP

Home NIP Jaarcongres Jaarcongres 2023: keynotes & workshops

NIP Jaarcongres 2023: keynotes & workshops

Kom naar het NIP Jaarcongres en laat je inspireren door de verschillende keynotes en workshops! Je kunt je bij het inschrijven aanmelden voor één workshop per ronde. Bekijk hieronder de mogelijkheden van ronde 1 en ronde 2.

Keynotes

Keynote: ‘Ziekte en (on)geluk, het medisch psychologisch perspectief’

Prof. dr. Rudolf Ponds

Een oude dame (87 jaar) heeft veel somatische aandoeningen, waaronder pijnlijke reuma, veel medicatie en ze is zorgafhankelijk. Over de kwaliteit van haar leven is ze niettemin erg tevreden. Hoe dragelijk een chronische ziekte of aandoening is, hangt van vele factoren af. Niet alleen van hoe ernstig de ziekte zelf is. Psychologische factoren, persoon en omgeving spelen hier een grote rol. Maar houden we daar ook voldoende rekening mee?

Prof. dr. Rudolf Ponds is hoofd medische psychologie in het Amsterdam UMC en pleit ervoor dat medisch specialisten zich veel meer moeten verdiepen in psychologische kennis en vaardigheden.

Keynote: Opgesloten zitten in je baan: van ongelukkig naar gelukkig

Dr. Merel Feenstra-Verschure

“Niemand zou ontevreden in zijn of haar baan moeten blijven zitten,” aldus dr. Merel Feenstra-Verschure. Toch blijven veel mensen zitten waar ze zitten, terwijl ze doodongelukkig zijn. Een onderwerp waar zowel in de wetenschap als in de praktijk weinig over bekend is. Juist daarom wijdde Merel haar promotieonderzoek eraan.

Hoe komen mensen in een dergelijke situatie terecht? Welke processen maken ze door? En welke factoren helpen om stappen te zetten naar een andere werkomgeving? Met haar bevindingen slaat Merel een belangrijke brug tussen deze wetenschappelijke inzichten en hoe de praktijk hier in de toekomst beter op kan anticiperen.

Keynote: Sociale veiligheid en polarisatie

Prof. Hans Boutellier

Polarisatie lijkt in onze samenleving steeds heviger te worden. Groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en steeds meer mensen maken zich zorgen over de harde toon en extreme uitingen, zowel in de politiek als in het publieke debat. Wat doet dat me ons? En met ons gevoel van algehele veiligheid?  

Prof. Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht. Boutellier studeerde sociale psychologie en heeft zich sindsdien beziggehouden met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en strafrecht. 

Keynote: Nationale gender disbalans?

Dr. Thomas D. Steensma

Dr. Thomas Steensma is gz-psycholoog en hoofdonderzoeker bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC. Hij heeft jarenlang ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met genderincongruentie.

In deze keynote gaat hij in op de vraag: Waarom is er een toename in gendervragen? Wat is genderincongruentie? Wat zijn de zorgvragen rondom dit thema? En wat moeten en kunnen we hier als werkveld mee?

Workshops ronde 1

  • ‘Good Mood Food’: over ongezonde verleiders in onze omgeving
  • Werkgeluk werkt!
  • Versterken van welbevinden in het onderwijs
  • Transculturele forensische psychiatrie
  • VR “Tupperwareparty”: Maak kennis met Virtual Reality

Workshops ronde 2

  • Verbinding met ons collectieve verleden: familieverhalen en welzijn na WOII
  • Vluchteling, kun je nog gelukkig leven?
  • Waardegericht leven: handvatten uit de Acceptance and Commitment Therapy
  • De invloed van geld op stress en gezondheid
  • VR “Tupperwareparty”: Maak kennis met Virtual Reality VOL!

Workshops – Ronde 1

Good Mood Food’: over ongezonde verleiders in onze omgeving 

Dr. Trijntje Völlink & dr. Marjan Nijkamp

Als alles in balans is, ervaren we welzijn en welbevinden. In het lichaam zorgen diverse fysiologische processen voor de homeostase. Mentaal vinden we de balans tussen in- en ontspanning. Het leven van alle dag nodigt ons fysiek en mentaal uit om bewust om te (blijven) gaan met ongezonde verleiders in onze omgeving. In deze workshop word je je bewust gemaakt van jouw neiging tot het kiezen voor ‘snelle snacks’ en de ‘vertrouwde routes’. Samen gaan we op zoek naar de ingrediënten die passen bij jouw persoonlijke behoeften en schrijven we aan een gezond en duurzamer recept voor jou.

Good Mood Food: VOED jeZElf: met technieken uit de Acceptance and Commitment Therapie, motiverende gespreksvoering en positief coachen.

 

Werkgeluk werkt!

Lieke Bezemer

Lieke Bezemer is registerpsycholoog A&O, directeur van Werkgeluk Instituut Nederland en auteur van de bestseller Werkgeluk werkt! Zij neemt je mee in de wereld van werkgeluk. Haar Klaver 4-model voor werkgeluk heeft een wetenschappelijke basis en geeft eenvoudig inzicht in de dimensies die bijdragen aan werkgeluk. In deze sessie neemt Lieke je op een inspirerende manier mee hoe jij werk kunt maken van jouw werkgeluk en hoe je het model in kunt zetten voor jouw patiënten/cliënten/coachees.

 

Versterken van welbevinden in het onderwijs

Anna de Haan en Ellen Braakhekke

Er is veel aandacht voor het welbevinden en de mentale gezondheid van jongeren. Aangezien jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, is dit een goede plek om te investeren in welbevinden. Maar hoe zorg je ervoor dat er aandacht is voor welbevinden op een manier die past bij een specifieke school? En hoe zorg je ervoor dat aandacht voor welbevinden geen ‘eenmalig iets’ is? In deze bijeenkomst delen we eerst wat wetenschappelijk onderzoek ons zegt over het welbevinden en de mentale gezondheid van jongeren, met specifieke aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Vervolgens bespreken we, aan de hand van zowel theorie als praktische handvatten, hoe er vanuit de context van het onderwijs gewerkt kan worden aan het versterken van welbevinden.

 

Transculturele forensische psychiatrie

Soumia el Kaddouri (klinisch psycholoog), Laurien Hurkmans (masterpsycholoog) en Asma Aharouay (in opleiding tot gz-psycholoog)

Stel je voor: Je zit vast, je begrijpt de mensen om je heen niet omdat je de Nederlandse taal niet of niet goed beheerst, je moet van alles vertellen over wat er is gebeurd en hoe het met je gaat, je moet vragenlijsten invullen en er worden testen afgenomen. Je begrijpt de instructie niet goed, maar wil toch laten zien dat je best doet, dus je doet maar wat je denkt dat er wat van je wordt verwacht. Hoe gelukkig zou jij je voelen in deze omstandigheden? In deze sessie vertellen we hoe we in CTP Veldzicht (Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht) vorm proberen te geven aan de dilemma’s die we tegen komen binnen de diagnostiek en behandeling van transculturele patienten binnen de forensische psychiatrie. 

 

VR “Tupperwareparty”: Maak kennis met Virtual Reality 

Kevin van Geest (Psylaris)

Verbreed je horizon! Ervaar in de praktijk hoe ggz-instellingen VR inzetten in de behandelkamer en daarbuiten om de autonomie van cliënten te bevorderen. Gedurende deze interactieve kennismaking ontdek je hoe je VR inzet, gecombineerd met EMDR, exposure en/of ontspanning.

Workshops – Ronde 2

Verbinding met ons collectieve verleden: familieverhalen en welzijn na WOII

Inez Schelfhout, Klinisch Psycholoog, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Expertise teamleider van de behandelgroep Intergenerationeel Trauma

Deze workshop nodigt deelnemers uit om stil te staan bij de impact van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de impact van ons collectieve verleden. We verkennen hoe verschillende achtergronden uit die tijd nog altijd invloed hebben op hoe we in onze maatschappij kijken naar onszelf, de ander en de wereld. Hoe we ons bijvoorbeeld verhouden tot goed en kwaad. De verhalen zijn overal om ons heen. Bij ons thuis, bij onze buren en onze collega’s. Samen ontdekken we hoe we elkaars verhalen kunnen horen, erkennen en begrijpen. En hoe dit bijdraagt aan verbinding en het bevorderen van welzijn.

 

Vluchteling, kun je nog gelukkig leven?

Eva Heezemans (programmaleider Herstel ondersteunende zorg (ARQ Centrum ’45)) & Shokha Abdulla (ervaringsdeskundige)

Huis en haard verlaten om na een extreem moeilijke reis een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Hoe doe je dat? Oorlogstrauma’s beïnvloeden vaak het hele gezin en worden soms generatie op generatie worden doorgegeven.  Kun je in zo’n situatie nog wel gelukkig worden? Shokha illustreert dit met haar verhaal van vluchteling met een zoektocht naar een nieuwe of andere identiteit in Nederland die resulteerde in een baan als ervaringsdeskundige bij ARQ Centrum’45.

 

Waardegericht leven: handvatten uit de Acceptance and Commitment Therapy 

Prof. dr. Nele Jacobs & dr. Jennifer Reijnders

Na een korte introductie in Acceptance and Commitment Therapy ga je zelf aan de slag. Je gaat op zoek naar datgene wat jou iedere morgen het bed uit doet komen: jouw waarden. Persoonlijke waarden zijn als een kompas en helpen je om keuzes te maken om gelukkig te zijn en zinvol bezig te zijn. Dat vereist echter dat je je ook daadwerkelijk gedraagt volgens jouw waarden. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet meer na deze workshop: dan heb jij je plannen klaar om te leven volgens jouw waarden.

 

De invloed van geld op stress en gezondheid

Dr. Killian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam)

Mensen die meer verdienen zijn niet per se gelukkiger. Dr. Killian Wawoe is organisatiepsycholoog en werkte jarenlang in het bankwezen. Hij stopte daar omdat hij zich niet kon vinden in de bonusstructuur. Sindsdien doet hij veel onderzoek naar motivatie, gezondheid en productiviteit in combinatie met beloningen. Vandaag gaat hij in op de vraag: hoe verhouden geld en geluk zich tot elkaar?

 

VR “Tupperwareparty”: Maak kennis met Virtual Reality VOL!

Kevin van Geest (Psylaris)

Verbreed je horizon! Ervaar in de praktijk hoe ggz-instellingen VR inzetten in de behandelkamer en daarbuiten om de autonomie van cliënten te bevorderen. Gedurende deze interactieve kennismaking ontdek je hoe je VR inzet, gecombineerd met EMDR, exposure en/of ontspanning.

Meer informatie?