NIP

Aanmelden als NIP belangstellende

Aansluiten bij het NIP als niet-psycholoog? Dat kan! Je kunt je aanmelden als ‘Belangstellende bij een sectie’ van het NIP als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het NIP-lidmaatschap. We bieden deze mogelijkheid zodat andere expertises betrokken kunnen zijn bij de psychologie en hun collega-psychologen. Je kunt je aanmelden bij één of meerdere secties.

Ik meld me aan als NIP belangstellende

Naam/Name(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Adres(Vereist)
Sectie(Vereist)
Selecteer de sectie(s) waarvan je lid wilt worden. De bedragen zijn per jaar.
Automatische machtiging(Vereist)
Akkoord(Vereist)
https://psynip.nl/het-lidmaatschap/#voorwaarden

Aansluiten bij een sectie

Aanmelden is mogelijk bij de volgende secties:

 • Arbeid & Organisatie
 • Forensische Psychologie
 • Geestelijke Gezondheidszorg (ggz)
 • Jeugd
 • Lichaamsgericht Werkende Psychologen (LWP)
 • Mediation
 • Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (PAZ)
 • Revalidatie
 • Sociale & Economische Psychologie
 • Verslavingspsychologie
 • Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

Je betaalt jaarlijks een bedrag per sectie. De sectiebesturen stellen dit bedrag vast, met een minimum van € 30,-.
Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het sectiebestuur voordat deze definitief is.

Waarom aanmelden?

 • Je ontvangt de nieuwsbrief van de sectie(s). Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen in je interessegebied.
 • Je krijgt korting op een abonnement op het Tijdschrift De Psycholoog. Als abonnee heb je bovendien toegang tot het online platform van De Psycholoog. Meer info Abonnement | De Psycholoog (tijdschriftdepsycholoog.nl)

Wat kan er niet?

 • Je hebt geen stemrecht op de ledenvergadering van de sectie
 • Je kunt je niet verkiesbaar stellen voor het sectiebestuur. Je hebt wel een adviserende stem.
 • Vermelding van sectielidmaatschap (of dat je belangstellende bent bij een sectie) op je cv of een (online) profiel (zoals (LinkedIn) is niet toegestaan.