NIP

Home GZ-psycholoog, heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

Geschreven op:

GZ-psycholoog, heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

Herregistratieverplichting artikel 3 beroepen Wet BIG weer van start, je hebt tot 31 december de tijd

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor de artikel 3-beroepen (gz-psycholoog en psychotherapeut) en artikel 14 beroepen (klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog) tijdelijk uitgesteld. Inmiddels is de herregistratie weer hervat. Het CIBG geeft aan dat zij van ongeveer 1.500 (van de 10.230) gz-psychologen die behoren tot de uitstelgroep, nog een herregistratie verwachten. Hoor je bij deze uitstelgroep? Dan heb je tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om je te herregistreren. Wil je je niet herregistreren? Dan kun je dit ook aangeven en krijg je voortaan geen correspondentie meer van het CiBG over de herregistratie.

Herregistratie vraag je aan bij het BIG-register door in te loggen op Mijn BIG-register.

Keuze uit twee werkervaringstermijnen

Voor je herregistratie kun je kiezen uit twee werkervaringstermijnen:

  • 5 jaar voorafgaand aan de nieuwe uiterste herregistratie datum (31-12-2022) of:
  • 5 jaar voorafgaande aan je oorspronkelijke uiterste herregistratie datum. Je oorspronkelijke herregistratie datum kun je terugvinden in je digitale dossier.

Wil je meer informatie over de opstart van de herregistratie? Lees dan: opstart herregistratie: hoe werkt het? (bigregister.nl).

 

Afschaffing tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen Wet BIG

Heb je je nog niet geherregistreerd omdat je aan het wachten was op de afschaffing van de tweejaars-werkonderbrekingeis? Dan kun je je vanaf nu herregisteren. Er wordt dan niet meer getoetst aan de tweejaars-werkonderbrekingseis. Meer informatie hierover vind je op: Tweejaar-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt (bigregister.nl).

 

Herregistratie met indirecte tijd bij het CiBG onder het ZPM

Heb je je nog niet geherregistreerd omdat je in afwachting was van het beleid van het CiBG wat betreft de indirecte tijd onder het ZPM? Ook dan adviseren we je om je herregistratie in orde te maken. Het CiBG heeft aangegeven (voor het moment nog) niet te gaan werken met een vaste opslag voor de indirecte tijd voor 2022. Ze adviseert hulpverleners die de indirecte tijd willen opgegeven bij hun herregistratie om de indirecte tijd van het afgelopen jaar uit de eigen administratie te spiegelen aan de berekening van de indirecte tijd van de NZa (excel). Wanneer je gevraagd wordt om bewijsstukken aan te leveren, zal het CiBG naar deze berekening kijken. Bij de herregistratie van de specialisten kijkt de Commissie Registratie en Toezicht (CRT, van de FGzPt) ook naar deze berekening.

 

Herregistratie specialisten en GIOSsen

De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 hervat. Zolang je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog staat ingeschreven in het register van de CRT van de FGzPt, hoef je je niet te herregistreren voor de titel als gz-psycholoog.

Wanneer je in opleiding bent tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog kun je voor de herregistratie volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Je hoeft dus niet apart aan te tonen dat je voldoet aan de werkervaringseis.

Sta je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog óók geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wél herregistreren bij het CIBG.

 

Ziekte en verlof bij herregistratie opgeven

Het is mogelijk om bij de aanvraag voor herregistratie een bepaald aantal uur voor ziekte en verlof  op te geven. In het beoordelingskader Algemeen (bigregister.nl) wordt dit in hoofdstuk 4 toegelicht.