NIP

Home Fusie NIP en NVGzP

Fusie NIP en NVGzP

Het NIP en de NVGzP gaan als één vereniging verder. Op deze pagina vind je alle informatie over de fusie. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. Lees ook de update van 22 december 2022: Wat gebeurt er eigenlijk rond de fusie?

Lees ook: nieuwe vereniging, nieuw jasje

Waarom zijn wij gefuseerd?

Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waar plaats is voor alle master en post master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, kunnen we de belangen van onze verschillende beroepsgroepen nog beter dan voorheen behartigen en onze dienstverlening verbreden. Dat de samenwerking vruchtbaar is, is al gebleken uit de nauwe samenwerking rondom de beroepenstructuur.

Hoe ziet de nieuwe vereniging eruit?

In het fusievoorstel staat hoe de nieuwe vereniging er uit komt te zien. Denk aan de toekomstige verenigingsstructuur, de naamgeving, de contributie en de samenstelling van het bestuur en de ledenraad. Ook de nieuwe statuten maken onderdeel uit van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel zelf is een juridisch document. Daarom hebben de besturen een notitie opgesteld bij het juridische document voor de ledenraden met daarin wat meer achtergrond en uitleg over wat zij in goed overleg met elkaar overeen zijn gekomen. Deze en andere stukken zijn hier inzichtelijk voor onze leden.

Daarnaast hebben we nadrukkelijk gekozen voor een overgangsperiode tot begin 2024 waarin we, samen met de leden, de verdere samensmelting van de verenigingen vorm gaan geven.

Voordelen van de fusie voor jou als lid

Door de fusie kunnen we alle leden (van zowel NVGzP als het NIP) “the best of both worlds” aanbieden. Eén onderdeel daarvan betreft de ledenvoordelen. Na 1 oktober 2022 bieden we de ledenvoordelen die beide verenigingen voorheen aanboden, aan álle leden. Bekijk het overzicht van de ledenvoordelen waar je vanaf 1 oktober 2022 gebruik van kunt maken, zoals de Cyberrisico-verzekering Aon. Een aantal ledenvoordelen werden voor de fusie door zowel het NIP als NVGzP aangeboden. In dat geval hebben we de meest gunstige variant doorgezet.

Organogram

Organogram na fusie NIP - NVGzP

Gremia

Commissie & netwerken

Het nieuwe bestuur en directie

V.l.n.r.: Monique Rook (directeur), Rudolf Ponds (vice-voorzitter), Rinie Ariëns, Hans de Veen (voorzitter), Wim van Heel, Francien Engelhard, Gert-Jan Prosman en Boukje Lobbrecht.

Contributie 2023

De gefuseerde vereniging zal na de fusie in totaal zo’n 17.000 leden hebben. Dit betekent dat de contributie over een grotere groep verdeeld gaat worden. Voor de leden die een regulier tarief betalen (werkende leden) en gepensioneerden betekent dat een lagere contributie vanaf 2023. Hieronder vind je alle tarieven voor 2023.

 
Werkend lid € 395
Startend lid na studentlidmaatschap
(voor twee jaar na de datum van afstuderen)
€ 99
Startend lid (3e en 4e jaar) € 222
Afgestudeerde in opleiding € 321
Student € 33
Gepensioneerd lid € 210
Niet-werkend lid en lid in het buitenland € 222
Kortingstarief lid NVO € 321

 

Welke stappen hebben we gezet op weg naar de fusie?

  • Begin december 2021 kondigden de besturen van het NIP en de NVGzP aan de wens te hebben om te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging is er door de besturen van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel. Beide ledenraden hebben op basis van dit fusievoorstel op 30 mei 2022 ingestemd met de intentie tot fuseren.
  • Nadat de ledenraden op 30 mei op basis van het fusievoorstel ingestemd hebben met de intentie tot fuseren, is het definitieve fusievoorstel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit deponeren gaat gepaard met een publicatie in een landelijk dagblad, waarbij schuldeisers de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken. Dit is de standaardprocedure bij een fusie.
  • Het voorstel dat gedeponeerd is, is ook het exacte voorstel waarover de ledenraden op 21 september 2022 een definitief positief besluit hebben genomen.
  • De juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie is 1 oktober 2022.
  • Het resterende deel van 2022 en het jaar 2023 gebruiken we als overgangsperiode. Gedurende die tijd worden geleidelijk de verenigingsgremia ingericht conform het fusievoorstel en worden ook aan de voor- en achterkant zaken als communicatie en systemen in elkaar gevlochten.