NIP

Home Webinar – Wilsbekwaamheid bij dementie

Webinar – Wilsbekwaamheid bij dementie

Online

Organisatie: NIP Sectie Ouderenpsychologie in samenwerking met psychologen uit het netwerk Ouderenpsychologie Noord.

 

 

Tijdens het werk in de ouderenzorg krijgt de psycholoog regelmatig te maken met vragen rond wilsbekwaamheid. Soms expliciet, al dan niet via verwijzing door een andere professional (is mevrouw de Boer nog wilsbekwaam?), maar veel vaker impliciet in het dagelijks klinisch handelen van de psycholoog (kan mijnheer Willems nog instemmen met deelname aan deze psychologische diagnostiek of behandeling?). Situaties die vragen om een zorgvuldige afweging, waarbij er tal van factoren en overwegingen een rol spelen. Niet verrassend dus dat dit thema veel vragen oproept bij psychologen. Ook vanuit de enquête kwam duidelijk naar voren dat er meer behoefte is aan kennis over dit onderwerp.

Saskia Teunisse zal ons tijdens het webinar meenemen in het thema ‘wilsbekwaamheid’. Want hoe ga je daar nou eigenlijk mee om in de praktijk? En wat is onze rol als psycholoog? Hoe kun je de cliënt zoveel mogelijk ondersteunen om zelf keuzes te blijven maken? Tijdens het webinar zal worden ingezoomd op wilsbekwaamheid in relatie tot dementie.

 

Over de spreker

Dr. Saskia Teunisse is klinisch psycholoog & klinisch neuropsycholoog.

  • Hoofdopleider profielopleiding Ouderenpsychologie
  • Een van de initiatiefnemers van het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen
  • Werkzaam bij GERION, Afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC
  • Auteur van: Diesfeldt H, Teunisse S (2017). Wilsbekwaamheid. In: Vink M, Kuin Y, Westerhof G, Lamers S, Pot AM (red). Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom, 247-269.

Datum 
Dit webinar vindt plaats op dinsdag 26 september van 12.00 – 13.00 uur.

Terugkijken
Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars.