NIP

Home Webinar – Verbinding maken met zorgteams

Webinar – Verbinding maken met zorgteams

Organisatie: NIP Sectie Ouderenpsychologie in samenwerking met psychologen uit het netwerk Ouderenpsychologie Noord

Verbinding maken met zorgteams is de eerste uit een reeks van 8 zeer diverse webinars rondom thema’s die naar voren kwamen uit een enquete onder de noordelijke ouderenpsychologen.

Na een periode waarin veel fysieke bijeenkomsten door COVID-19 werden afgelast ontstond vanuit het netwerk van Ouderenpsychologie Noord een initiatief om elkaar weer te ontmoeten, te verbinden en deskundigheid te bevorderen. De webinarreeks is hiervan het resultaat.

Het meest genoemde onderwerp uit onze enquête pakken we direct bij de kop!

 

Webinar; Verbinding maken met zorgteams

In dit eerste webinar komt één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle samenwerking met zorgteams aan de orde: verbinding maken. Er komen vragen aan de orde die voor eenieder die met teams werkt ongetwijfeld herkenbaar zijn, zoals: welke rol speelt communicatie bij het ombuigen van weerstand naar verbinding? Hoe kweek je draagvlak door het versterken van de intrinsieke motivatie van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan?
Maritza Allewijn en Jannet van Klaveren nemen je in dit webinar mee in wat helpend kan zijn om met een team tot een prettige en vruchtbare samenwerking te komen.

 

Over de sprekers

Maritza Allewijn

Maritza Allewijn is als GZ-psycholoog verbonden aan het Kennis- en behandelteam van de Rijnhoven. Ze heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in psychologische hulpverlening aan mensen met dementie én aan hun zorgverleners: professionals en mantelzorgers. Een expertise die ze graag deelt om de kwaliteit van de zorg aan ouderen te vergroten. Ze is een veelgevraagde spreker op symposia, is directeur van de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg), en ook is zij als docent systeembegeleiding verbonden aan de Profielopleiding Ouderenpsychologie.

 

Jannet van Klaveren
Jannet van Klaveren is als GZ-psycholoog en systeemtherapeut werkzaam binnen haar eigen praktijk. Ook haar kennen we als spreker op symposia, en als docent van scholingen en trainingen bij o.a. de PgD. Als systeemtherapeut heeft zij veel aandacht voor processen binnen en tussen een zorgteam, een multidisciplinair team, een systeem van naasten en een zorgorganisatie. Systeemgerichte analyses vormen de basis voor interventies die niet alleen tegemoetkomen aan wensen en behoefte van de bewoner, maar ook rekening houden met de mogelijkheden van het team en de instelling.

 

Als organisatie zijn we verheugd dat we twee sprekers met zoveel expertise bereid hebben gevonden om de aftrap te geven van onze webinarreeks!

 

Datum

Dit webinar vindt plaats op woensdag 26 oktober van 12.00-13.00 uur

 

Overige thema’s en data webinarreeks

Onderstaand de thema’s, sprekers en de data van de webinars die volgen. Nog niet alle data en sprekers zijn bekend. Hou daarom naast LinkedIn de agenda van het NIP in de gaten, dit is ook de plek om je aan te melden. Je kunt je per webinar opgeven.

 

26 oktober 2022              Teambegeleiding: verbinding maken met zorgteams

December 2022               Behandelmogelijkheden bij persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen met  cognitieve stoornissen

Januari 2023                    Seksualiteit en intimiteit bij ouderen met dementie

Maart 2023                       De rol van de psycholoog bij palliatieve zorg

Mei 2023                           Inclusieve zorg bij dementie

Juli 2023                           Slaapproblemen bij ouderen

September 2023              Wilsbekwaamheid en dementie

November 2023               Verstandelijke beperking bij ouderen

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden en NVGzP-leden  terug te kijken via psynip.nl/webinars

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis toegankelijk voor NIP-leden en NVGzP-leden. Niet-leden betalen een entreegeld van € 20,-.

 

 

Zal online plaatsvinden.