NIP

Home Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Organisatie: NIP Sectie Ouderenpsychologie in samenwerking met psychologen uit het netwerk Ouderenpsychologie Noord.

Seksualiteit en Intimiteit in het verpleeghuis is alweer de derde in een reeks van 8 zeer diverse webinars rondom thema’s die naar voren kwamen uit een enquête onder de noordelijke ouderenpsychologen.
Na een periode waarin veel fysieke bijeenkomsten door COVID-19 werden afgelast ontstond vanuit het netwerk van Ouderenpsychologie Noord een initiatief om elkaar weer te ontmoeten, te verbinden en deskundigheid te bevorderen. De reeks webinars is hiervan het resultaat.

Bij opname in het verpleeghuis richt de zorg zich op de leefstijl en behoefte van de bewoner. In theorie is dit inclusief zijn of haar seksualiteit. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Seksueel gedrag van bewoners wordt vaak als grensoverschrijdend gedrag ervaren, terwijl het ook om een uiting van een behoefte aan seksualiteit kan gaan. Een onjuiste benadering kan ervoor zorgen dat de seksuele behoeften van de bewoners genegeerd worden. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld stemmingsproblemen bij bewoners.
Er is informatie over hoe om te gaan met seksueel ontremd gedrag maar er zijn weinig onderzoeksresultaten over hoe ruimte te bieden en erkenning te geven aan de alledaagse seksuele behoeftes van bewoners. Voor Željka Kresojević was al snel duidelijk waar zij in het kader van haar opleiding tot klinisch neuropsycholoog onderzoek naar wilde doen!
Met het onderzoek “Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis” hoopt Željka meer inzicht te krijgen in hoe verpleeghuisbewoners met dementie hun behoefte aan seksualiteit en intimiteit uiten.
Tijdens de webinar zal Željka stil staan bij onderzoek naar seksualiteit bij dementie, haar eigen onderzoek en praktijkervaringen.

Over de spreker
Željka Kresojević is in 2012 afgestudeerd en heeft sinds haar stage in het verpleeghuis een passie voor het werken met ouderen. Ze heeft ervaring in zowel het verpleeghuis als in de ambulante ouderenpsychiatrie waar ze ook haar GZ-opleiding heeft afgerond. In 2020 is Željka gestart met de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog. In het kader van haar opleiding werkt Željka nu in het Martiniziekenhuis waar zij haar opleiding hoopt af te ronden.

Datum
Dit webinar vindt plaats op donderdag 12 januari van 12.00-13.00 uur

Overige thema’s en data webinar reeks
Onderstaand de thema’s, sprekers en de data van de webinars die volgen. Nog niet alle data en sprekers zijn bekend. Hou daarom naast LinkedIn de agenda van het NIP in de gaten, dit is ook de plek om je aan te melden. Je kunt je per webinar opgeven.

Maart 2023            De rol van de psycholoog bij doodsverlangens
Mei 2023                Inclusieve zorg bij dementie
Juli 2023                Slaapproblemen bij ouderen
September 2023     Wilsbekwaamheid en dementie
November 2023      Verstandelijke beperking bij ouderen

Terugkijken
Het webinar is na afloop door NIP-leden en NVGzP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars