NIP

Home Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Webinar Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Op donderdagmiddag 3 november organiseren het NIP sectie Ouderenpsychologie en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie een gezamenlijke webinar over gebruik en verslaving (o.a. benzodiazepinen en alcohol) bij ouderen. Een thema dat onderbelicht is, terwijl we weten dat ouderen een risicogroep zijn voor problematisch alcoholgebruik en oververtegenwoordigd zijn als gebruikers van benzodiazepinen.

Er is weinig onderzoek gedaan naar (problematisch) middelengebruik bij ouderen. Het wordt minder goed herkend dan bij jongere volwassenen en daardoor onderbehandeld. Door middel van dit webinar willen we praktische kennis en informatie delen over middelengebruik en verslaving bij ouderen en zo bijdragen aan goede multidisciplinaire herkenning, begeleiding en behandeling van (problematisch) middelengebruik bij ouderen in verschillende zorgsettings.

 


Tijdens het webinar zal Lisette de Graaf (science practitioner bij Tranzo / Mijzo en psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Mijzo) stilstaan bij alcohol en tabak gebruik in het verpleeghuis. Wat zijn de opvattingen van bewoners, professionals en naasten hierover en welke dilemma’s brengt dit met zich mee in de praktijk? Iefke Ankersmit (GZ-psycholoog werkzaam bij Noorderbreedte) en Nynke Sopers (preventiemedewerker Verslavingszorg Noord Nederland) vertellen over de effecten en risico’s van alcohol bij ouderen en hoe de behandeling en begeleiding van problematisch alcoholgebruik eruit ziet. Rozemarijn Janssen (ouderenpsychiater werkzaam bij Altrecht) zal vertellen over benzodiazepinegebruik bij ouderen; de bijwerkingen en gevaren en de methodes voor afbouw.

 

Datum en tijd
Donderdag 3 november 2022 van 14:30 – 17:00
Zal online plaatsvinden.

 

Programma
14:30 Welkom en introductie
14:45 Roken en drinken in het verpleeghuis; Lisette de Graaf
15:20 Pauze
15:25 Alcohol en ouderen; kwetsbare breinen; Iefke Ankersmit en Nynke Sopers
16:00 Pauze
16:05 Benzodiazepines bij ouderen en hoe succesvol afbouwen; Rozemarijn Janssen
16:45 Afsluiting

 

Accreditatie
Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

 

Aanmelden
Het webinar is gratis voor leden van het NIP en het NKOP.

Voor niet leden zijn de kosten  €50,-