NIP

Home Webinar – De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Webinar – De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Organisatie: NIP Sectie Ouderenpsychologie in samenwerking met psychologen uit het netwerk Ouderenpsychologie Noord.

De rol van de psycholoog bij doodsverlangens is de vierde in een reeks van acht zeer diverse webinars rondom thema’s die naar voren kwamen uit een enquête onder de noordelijke ouderenpsychologen.

Na een periode waarin veel fysieke bijeenkomsten door COVID-19 werden afgelast ontstond vanuit het netwerk van Ouderenpsychologie Noord een initiatief om elkaar weer te ontmoeten, te verbinden en deskundigheid te bevorderen. De reeks webinars is hiervan het resultaat.

 

 

 

De laatste jaren is er – mede in het kader van het politieke debat over euthanasie en “voltooid leven” – een toenemende aandacht voor doodsverlangens bij ouderen. Psychologen in de ouderenzorg merken deze aandacht onder andere door een groeiend aantal vragen van ouderen rond dit onderwerp.
Psychologen zijn vaak nog zoekende naar hun rol en bijdrage met betrekking tot deze vragen. Niet alleen vanuit therapeutische optiek maar zeker ook vanuit de dillema’s die ervaren worden rond de thematiek: Wat doe je met de visie en houding van familie/omstanders en de maatschappij ten aanzien van doodsverlangens bij ouderen? En hoe ga je om met eigen gevoelens en gedachten?
Marion Klaver verdiepte zich in het therapeutisch gesprek met ouderen over doodsverlangens. In dit webinar worden de rol en de therapeutische focus van de psycholoog bij doodsverlangens bij ouderen besproken middels vijf gespreksperspectieven en vier therapietaken.

Over de spreker
Marion Klaver is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de VGCT en werkt sinds 1995 in de ouderenzorg waar ze verschillende functies heeft gehad en met verschillende doelgroepen heeft gewerkt. De belangrijkste focus in haar werk is de psychotherapeutische behandeling van cliënten met hersenletsel. Over de toepassing van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en mediatieve therapie met deze doelgroep geeft ze onderwijs, trainingen en supervisie en schreef ze een aantal publicaties. Daarnaast draagt ze regelmatig bij aan congressen en symposia.

Datum
Dit webinar vindt plaats op maandag 13 maart van 12.00-13.00 uur

Overige thema’s en data webinar reeks
Onderstaand de thema’s, sprekers en de data van de webinars die volgen. Nog niet alle data en sprekers zijn bekend. Hou daarom naast LinkedIn de agenda van het NIP in de gaten, dit is ook de plek om je aan te melden. Je kunt je per webinar opgeven.

Mei 2023                        Inclusieve zorg bij dementie
Juli 2023                        Slaapproblemen bij ouderen
September 2023           Wilsbekwaamheid en dementie
November 2023            Verstandelijke beperking bij ouderen

Terugkijken
Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars

Aanmelden
Dit webinar is gratis toegankelijk voor NIP-leden. Niet-leden betalen een entreegeld van € 20,-.