NIP

Home Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

 

Binnen de GGZ is er steeds meer aandacht voor de betekenis en zingeving van het eigen verhaal van de cliënt, waarbij je kan denken aan herstelondersteunende zorg en shared decision making. Dr. Jacky van de Goor is gepromoveerd op het onderwerp ‘betekenisvolle herinneringen’. Reden voor de sectie GGZ om haar uit te nodigen voor een webinar op 10 november en een discussie op gang te brengen over of zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden.

 


Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar de eeuwigheid, welke kies je dan? Deze vraag stelde Jacky van de Goor aan honderden mensen. Ze verzamelde herinneringen van bejaarden en studenten, van directeuren en daklozen, van christenen, moslims en atheïsten. De herinneringen laten een scala van manieren zien waarop het abstracte begrip ‘zin’ zich in het alledaagse leven manifesteert. In haar promotieonderzoek in de narratieve psychologie onderzocht Jacky de kenmerken en de werking van deze ervaringen, en ontwikkelde ze een interventie waarin mensen deze verhalen met elkaar delen. Een interventie die leidt tot een diep doorleefde verbinding met persoonlijke bronnen van zingeving, én met de universele waarden en existentiële thema’s die we als mensen delen.

In dit webinar neemt Jacky je mee in de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek:

 • Opvallend genoeg blijkt dat veel dingen waar we ons doorgaans druk over maken niet de dingen zijn waar het werkelijk om gaat. Het onderzoek laat zien dat, hoe verschillend wij mensen ook zijn, we allemaal verbonden zijn op dezelfde thema’s.
 • Ondersteund door het gedachtegoed van o.a. Viktor Frankl en Martin Buber, deelt Jacky enkele belangrijke pijlers voor het ervaren van zin die uit haar onderzoek naar voren komen:
  • Ontmoeting: verbondenheid als essentie van zin
  • Verwondering en verbeelding: openstaan voor nieuwe perspectieven
  • Purpose en richting: actief bijdragen aan iets wat jezelf overstijgt
  • Overgave: accepteren en loslaten van grip en control
 • Daarnaast gaat Jacky specifiek in op de narratieve psychologie: op de kracht van verhalen als dragers van zin en betekenis. In de verhalen die we vertellen laten we zien wie zijn en wat er werkelijk toe doet. Ze verbinden ons niet alleen met onszelf, maar ook met elkaar: ze zijn de valuta van menselijk contact. Deelnemers maken kennis met de in het promotieonderzoek ontwikkelde narratieve interventie om te werken met betekenisvolle herinneringen. Het onderzoek voor de interventie is uitgevoerd bij de GGZ Eindhoven; de interventie wordt ook in organisaties en teams ingezet ter bevordering van zin en vitaliteit op het werk. Op het webinar kunnen we ingaan op de diverse toepassingsmogelijkheden.

Jacky zal gedurende het webinar haar bevindingen illustreren door enkele herinneringen voor te lezen. Daarnaast ervaar je als deelnemer ook zelf iets van de methodiek aan de hand van een korte oefening.

 

Over de spreker

Jacky van de Goor PhD werkt als organisatieadviseur, leiderschapstrainer, wetenschappelijk onderzoeker en auteur aan vitale mensen en vitale organisaties. Zingeving staat daarin centraal. Zij werkt vanuit haar eigen bureau Legende en is verbonden aan Tilburg University (Master Positive Psychology & Well-being) en het Story Lab van de Universiteit Twente, waar zij promoveerde in de narratieve psychologie op een onderzoek naar zingeving en de kracht van verhalen. Daarnaast is zij al 25 jaar een bevlogen beoefenaar van improvisatietoneel, en geeft zij lezingen, workshops en gastcolleges. Haar praktijkervaring combineert ze met wetenschappelijke inzichten en speelse, prikkelende interventies. Jacky is auteur van diverse boeken, waaronder Je leven in één herinnering, Losbrekers voor meer plezier op het werk en Hartelijk georganiseerd.

Meer informatie op www.legende-advies.nl

 

Programma

Dit webinar vindt plaats op donderdagavond 10 november van 19.30 uur tot 21.00 uur.

 

19.30 – 20.30   Inhoudelijk gedeelte met praktische oefening

door Dr. Jacky van de Goor

 

20.30 – 21.00   Uitnodiging tot discussie: is zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden?

Gespreksleider Dr. Frank Jonker (voorzitter sectie GGZ

 

 

 

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via onze NIP webinars

 

Accreditatie

Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd voor herregistratie KP/KNP (FGzPt) en de NIP-registraties Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

 

 

Interesse in het thema zingeving?

Bekijk dan ook het webinar ruimte voor zingeving in de GGZ met Sara Helmink en Herman de Neef.