NIP

Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

De NIP secties Forensische Psychologie en Verslavingspsychologie zetten tijdens dit symposium op 10 maart 2023 de nieuwste ontwikkelingen op het snijvlak van deze twee vakgebieden voor je op een rij.

Meld je direct aan

Het belooft een interactieve dag te worden met verschillende workshops en een keynote van dr. Eric Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische Zorg. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshops zijn onder andere nieuwe verslavende middelen, het Good lives model, de Community Reinforcement benaderingen en ervaringsdeskundigheid in de forensische verslavingszorg. Het programma is nog onder voorbehoud – de voorbereidingen zijn in volle gang – dus houd de website in de gaten voor updates en nog meer sprekers!

Verslavingszorg en forensische verslavingszorg: Twee verschillende werelden? – Dr. Eric Blaauw – Lector Verslavingskunde en Forensische Zorg

Veel instellingen voor verslavingszorg hebben de reguliere verslavingszorg en forensische verslavingszorg gesplitst, waardoor het twee verschillende werelden zijn geworden. Maar is dat wel passend? Is er niet sprake van veel overlap? In deze keynote gaat dr. Eric Blaauw in op het feit dat beide werelden verschillend omgaan met het begrip motivatie, verschillende doelstellingen en werkwijzen hebben en zelfs een verschillende visie op wie de client is. De vraag is echter of binnen een model van risicotaxatie en risicomanagement niet een overeenkomst ligt met signalerings- en terugvalpreventieplannen en of een Good Lives Model niet een brug tussen beide werelden kan vormen. Tevens is het de vraag of de visie op verslaving en het meer betrekken van naasten een mogelijkheid biedt om beide werelden met elkaar te verbinden. Tijdens deze keynote krijg je de antwoorden op deze vragen.

Eric Blaauw is werkzaam als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij is tevens verbonden aan Verslavingszorg Noord Nederland als senior onderzoeker. Eric Blaauw richt zich momenteel vooral op de mogelijkheden om de omgeving in te schakelen bij de zorg voor mensen met een verslaving en/of criminaliteit.


Workshops

De inhoud van de workshops wordt snel bekend gemaakt. Houd deze website in de gaten.


Programma 10 maart

12.30  –  13.00   Inloop met koffie en thee
13.00  –  13.10   Opening
13.10 –  14.00    Keynote Dr. Eric Blaauw
14.00 –  14.15    Koffie/thee
14.15  –  15.15    Workshopronde 1
15.15  –  15.30    Wissel
15.30  –  16.30   Workshopronde 2
16.45  –  17.00   Plenaire afsluiting
17.00  –  18.00   Napraten met een hapje en drankje


Locatie
Dit symposium kun je alleen fysiek bijwonen en vindt plaats bij:
Het Huis, Boorstraat 107 te Utrecht


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, VGCt, Miam (verslavingsartsen), V&VN (verpleegkundig specialisten) en NVVP (psychiaters).


Kosten

€25 voor NIP-leden
€100 voor niet-NIP leden
€10 voor leden SPS-NIP

Organisatie: Sectie Verslavingspsychologie en Sectie Forensische Psychologie
Locatie: Het Huis Utrecht

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden