NIP

Home Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

De NIP secties Forensische Psychologie en Verslavingspsychologie zetten tijdens dit symposium op 10 maart 2023 de nieuwste ontwikkelingen op het snijvlak van deze twee vakgebieden voor je op een rij.

Meld je direct aan

Het belooft een interactieve dag te worden met verschillende workshops en een keynote van dr. Eric Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische Zorg. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshops zijn onder andere nieuwe verslavende middelen, het Good lives model, de Community Reinforcement benaderingen en ervaringsdeskundigheid in de forensische verslavingszorg. 

Verslavingszorg en forensische verslavingszorg: Twee verschillende werelden? – Dr. Eric Blaauw – Lector Verslavingskunde en Forensische Zorg

Veel instellingen voor verslavingszorg hebben de reguliere verslavingszorg en forensische verslavingszorg gesplitst, waardoor het twee verschillende werelden zijn geworden. Maar is dat wel passend? Is er niet sprake van veel overlap? In deze keynote gaat dr. Eric Blaauw in op het feit dat beide werelden verschillend omgaan met het begrip motivatie, verschillende doelstellingen en werkwijzen hebben en zelfs een verschillende visie op wie de client is. De vraag is echter of binnen een model van risicotaxatie en risicomanagement niet een overeenkomst ligt met signalerings- en terugvalpreventieplannen en of een Good Lives Model niet een brug tussen beide werelden kan vormen. Tevens is het de vraag of de visie op verslaving en het meer betrekken van naasten een mogelijkheid biedt om beide werelden met elkaar te verbinden. Tijdens deze keynote krijg je de antwoorden op deze vragen.

De sprekers

Eric Blaauw is werkzaam als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij is tevens verbonden aan Verslavingszorg Noord Nederland als senior onderzoeker. Eric Blaauw richt zich momenteel vooral op de mogelijkheden om de omgeving in te schakelen bij de zorg voor mensen met een verslaving en/of criminaliteit.

 

Igor Wawryka is motivatiespreker, ondernemer en inspireert mensen, vooral jongeren, met zijn levensveranderende verhaal. Hij brengt een verhaal van hoop, van tweede kansen en de kracht om je situatie te veranderen. Bekijk hier zijn introductiefilmpje.

 

Tom Bart, senior Preventiedeskundige van de Jellinek, is begonnen als vrijwilliger bij de peer-educatie programma Unity. Vanaf daar is hij terechtgekomen in het veld van preventie bij verslavingsinstelling Jellinek. Als preventiedeskundige bij Jellinek ontwikkelt hij online zelfhulpmodules, coördineert en geeft hij cursussen voor professionals en werkt hij bij de drugstestservice. Hij heeft een brede interesse in het onderwerp verslaving en middelengebruik en werkt er hard voor om de juiste informatie te kunnen geven aan de mensen die deze informatie het hardst nodig hebben.

 

Hendrik G. Roozen is gezondheidszorgpsycholoog en sinds 2016 verbonden aan de University of New Mexico (VS) bij het ‘Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions’ (CASAA) in Albuquerque. Hij promoveerde in 2005 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar de Community Reinforcement Approach in combinatie met het medicijn naltrexon. Tussen 2012 en 2016 was hij als bijzonder hoogleraar Verslaving actief bij Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Voorts verricht hij consultaties en verzorgt hij trainingen bij tal van gezondheidszorg-, forensische en verslavingszorginstellingen in binnen- en buitenland op het gebied van Community Reinforcement Approach (CRA), Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) en Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA).

Hij is (co)auteur van verschillende boeken en hoofdstukken over A/CRA/FT en betrokken bij tal van internationale wetenschappelijke publicaties. Onlangs was hij betrokken als expert trainer/consultant namens het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Treatnet Family training in zes landen in Zuidoost-Europa. Daarnaast is hij bestuurslid van de sectie Verslavingspsychologie van de Nederlandse Vereniging van Psychologen (NIP).

 

Lieke C.A. Christenhusz is Klinisch Psycholoog / psychotherapeut en werkzaam bij de forensische polikliniek De Tender Twente van Transfore als behandelaar en teamleider zorg. Daarnaast is ze voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Dimence groep. Daarbij ligt haar focus op het implementeren en onderzoeken van positief psychologische interventies (zoals het Good Lives Model).  Zij promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Twente waarbij gekeken is naar de effectiviteit van stoppen met roken interventies bij mensen met COPD (een chronische longziekte). Hier is haar interesse ontstaan is voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, waar de dagelijkse klinische praktijk zijn vruchten van kan plukken. Daarover meer in de workshop die ze zal verzorgen.


Workshops

Workshop: Toepassing van het Good Lives Model en CRA.
Sprekers: Hendrik Roozen en Lieke Christenhusz.
Binnen de forensische psychiatrie maakt het Good Lives Model (GLM) een opmars. Het GLM richt zich vooral op het bevorderen van het welzijn van de delinquent en stelt de sterke eigenschappen en capaciteiten van het individu centraal. Er wordt gekeken hoe basisbehoeften op een adequate manier vervuld kunnen worden in plaats van een schadelijke manier. Binnen de verslavingszorg wordt gewerkt met de Community Reïnforcement Approach (CRA). Dit is een cognitief-gedragstherapeutische behandelmethode die zich richt op  het positief stimuleren van gewenst gedrag. Beide modellen kunnen transdiagnostisch worden ingezet, zijn complementair en zouden elkaar kunnen versterken. Binnen deze workshop zal aan de hand van casuïstiek gekeken worden waar deze modellen zich op zouden richten en op welke wijze synergie kan worden verkregen.

Workshop: Wanneer het publieke beeld over drugs, niet overeenkomt met de werkelijkheid
Spreker: Tom Bart
Veel mensen kennen de term ‘Flakka’ nog wel, ook wel de zombiedrug genoemd. Dit is een drug die bekendheid verwierf door filmpjes op internet met mensen die zich op allerlei bizarre manieren gedroegen. Deze hype waaide via social media en de pers ook over naar Nederland. Iedereen was opeens bang voor Flakka. Gelukkig bleek dit een flinke storm in een glas water. Zo zijn er vele voorbeelden te bedenken waarbij het publieke beeld niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Hoe zit het nou bijvoorbeeld echt met 3-MMC? En met lachgas? En welke rol speelt de media hierin? En kan dit eigenlijk kwaad? Hier zal ik jullie in meenemen tijdens mijn workshop, hopelijk tot dan!

Workshop: Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid
Igor Wawryka is motivatiespreker, ondernemer en inspireert mensen, vooral jongeren, met zijn levensveranderende verhaal. Hij brengt een verhaal van hoop, van tweede kansen en de kracht om je situatie te veranderen. Bekijk hier zijn introductiefilmpje.

Programma 10 maart
12.30  –  13.00   Inloop met koffie en thee
13.00  –  13.10   Opening
13.10 –  14.00    Keynote Dr. Eric Blaauw
14.00 –  14.15    Koffie/thee
14.15  –  15.15    Workshopronde 1
15.15  –  15.30    Wissel
15.30  –  16.30   Workshopronde 2
16.45  –  17.00   Plenaire afsluiting
17.00 – 17.30  Jaarbijeenkomst/ALV secties Forensische Psychologie en Verslavingspsychologie
Bekijk hier alvast de jaarrapportage 2022 en werkplannen voor 2023
17.30  –  18.00   Napraten met een hapje en drankje


Locatie
Dit symposium kun je alleen fysiek bijwonen en vindt plaats bij:
Het Huis, Boorstraat 107 te Utrecht


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, VGCt, Miam (verslavingsartsen), V&VN (verpleegkundig specialisten) en NVVP (psychiaters).


Kosten

€25 voor NIP-leden
€100 voor niet-NIP leden
€10 voor leden SPS-NIP
Mocht je alleen willen aansluiten bij de ALV, mail dan even naar bijeenkomstennip@psynip.nl

Organisatie: Sectie Verslavingspsychologie en Sectie Forensische Psychologie
Locatie: Het Huis Utrecht

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden