NIP

Studie avond “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Utrecht

We vervolgen in 2023 met onze prachtige reeks studie avonden voor professionals die werken met het jonge kind. Het thema van vorig jaar zetten we dit jaar voort: de port of entry, een goede analyse als start van je behandeling. We onderzoeken met verschillende specialisten, vanuit zowel de recente wetenschappelijke kennis als de ervaring in de klinische praktijk, welke port of entry zij belangrijk vinden om onder de aandacht te brengen. Het doel is de jonge kind specialisten te inspireren bij het maken van een zorgvuldige analyse bij de start van de behandeling van hun jonge kinderen en de gezinnen.

Direct aanmelden

Verbinding is het vermogen om in beweging te komen, zowel vanuit de ouder en vooral ook vanuit de baby. Een bedreigde ontwikkeling betekent vaak spanning in de relatie; interventies kunnen dan ook op vele manieren ingezet worden. Het kinderfysiotherapeutisch perspectief krijgt gestalte in de fysieke werkelijkheid bij de ouder thuis.

Door daar een klimaat te creëren waar afstemming kan plaatsvinden, ook in beweging, kan wederzijdse regulatie zich ontwikkelen. “Ports of entry” zijn van ons allemaal en zullen worden gedeeld! Nieuwsgierig naar de betekeniskracht van beweging in de ontwikkeling van het jonge kind… Laat je inspireren!

De lezing bestaat uit een korte terugblik op de vorige voordracht, een verdere theoretische bijdrage en praktische handvatten en voorbeelden, met volop ruimte voor interactie.

Spreker
Greet Wagemaker, kinderfysiotherapeut, TOP therapeut, werkend vanuit de Infant Mental Health (IECMH) visie. Zij gaat vertellen over de functie van beweging bij hele jonge kinderen.

Reeks studie avonden
Deze studie avond is onderdeel van een reeks studie avonden. De avonden vinden verder plaats op dinsdag 21 maart (diversiteit in ouderschap) en dinsdag 30 mei (armoede en het effect op het gezin met jonge kinderen). Houd de NIP agenda in de gaten voor updates!

Opmerking
Het betreft een reeks afwisselend fysiek en online bij te wonen studie avonden. We hopen dat de fysieke bijeenkomsten ondanks Corona doorgang kunnen vinden. Wanneer door maatregelen of andere ontwikkelingen een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zullen we beslissen de studie avond te verplaatsen naar een nieuwe datum. Wanneer je je hebt ingeschreven, word je hierover per email geïnformeerd.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, Orthopedagoog Generalist NVO

Kosten

NIP leden € 15
NVO/DAIMH leden € 45
SPS-NIP leden € 10
Niet NIP-leden € 65

 

Tijd: 19.00 – 21.30 uur
 
Aanmelden
Klik hier om je direct aan te melden