NIP

Home Sessie Forensische Psychologie tijdens Najaarscongres VGCT

Sessie Forensische Psychologie tijdens Najaarscongres VGCT

Gezamenlijk symposium Najaarscongres van de VGCT op donderdag 3 november.

‘Behandelaars van forensisch psychiatrische patiënten:
hoe ontwikkelen we breder vakmanschap om de recidivekansen te verminderen?’

Tijdens het tweedaagse congres van de VGCT zal ook een symposium worden gepresenteerd dat is samengesteld door bestuursleden van de forensische secties van het NIP en de VGCT. Onze gezamenlijke intentie is om alle forensisch psychologen mee te nemen in vraagstukken in het werkveld en de CGT-insteek bij de aanpak ervan te belichten. We hebben gekozen voor het thema recidive. De individueel therapeutische aspecten, maar ook de maatschappelijke aspecten vormen tezamen een uitdaging voor forensisch psychologen. De laatste wetenschappelijke inzichten vanuit een drietal invalshoeken zullen worden belicht.

Het symposium is gepland op donderdag 3 november 11.30 – 13.00 uur zaal 57/58.

en is opgebouwd uit de volgende drie lezingen:

  1. De waarde van risicotaxatie voor de behandeling in de forensische zorg.

Spreker: Prof. dr. Vivienne de Vogel.

  1. De behandelfocus binnen de forensische behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag: op weg naar een causaal netwerk van dynamische risicofactoren als mogelijk hulpmiddel?
    Spreker: Drs. Jan Willem van den Berg
  2. Recidive tijdens en na forensische zorg – epidemiologische studies naar omvang, aard en risicofactoren.

Spreker: Dr. Klaus Drieschner

De inleiding zal worden verzorgd door drs. Elly van Laarhoven, ex-voorzitter forensische sectie VGCT en huidig bestuurslid forensische sectie NIP.

Tijdens het tweedaagse NJC (3 en 4 november) worden tientallen lezingen en workshops verzorgd die interessant zijn voor forensisch psychologen. In de aanloop van het congres zullen deze lezingen voor belangstellenden duidelijk worden gemarkeerd in het programmaboek zodat bezoekers voor zichzelf een boeiend congres kunnen samenstellen.
Wij hopen vooral dat tijdens dit congres forensisch psychologen, al dan niet geschoold in de CGT elkaar zullen ontmoeten.

Meer informatie over dit symposium vind je hier.

Namens beide forensische secties,
Elly van Laarhoven

Info over het hele congres:
www.vgctnajaarscongres.nl