NIP

Home Save the date! Psychodiagnostiek congres NIP 2024

Save the date! Psychodiagnostiek congres NIP 2024

Psychodiagnostiek congres NIP
Psychodiagnostiek met open blik: differentiatie en integratie

Donderdag 21 maart 2024 van 09.30-17.00 uur

Burgers’ Zoo
Antoon van Hoofplein 1
6816 SH  Arnhem

Binnenkort kun je inschrijven voor het Psychodiagnostiek congres.
Lees  hieronder alvast het globale programma voor deze dag.

Programma

 • Opening door vertegenwoordigers van het NIP en de voorzitter van de centrale commissie psychodiagnostiek (CCP): wat is de positie van de psychodiagnostiek binnen het NIP?
 • Keynote met een overzicht van de relevantie van afzonderlijke transdiagnostische patiëntkenmerken en hun onderlinge samenhang voor het stellen van een behandelindicatie vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief.
 • In twee rondes gaan we uiteen voor  aantrekkelijke workshops over o.a. sociale cognitie, hoogbegaafdheid, impact PO op behandelbeleid, neuropsychologie bij ouderen, rapportage, reflectie op ASS bij volwassenen.
 • Keynote over het belang van de integratie van de diagnostische bevindingen vanuit een levensloopperspectief en individueel en contextueel narratief.
 • Paneldiscussie met inbreng van de zaal over de relevantie van de gepresenteerde inhoud van de dag voor de klinische praktijk.
 • Afsluiting met borrel.

Helpdesk

Tijdens dit congres is er een speciaal ingerichte helpdesk, bezet door diverse deskundigen. Gedurende de dag kunnen congresdeelnemers hier hun individuele psychodiagnostische onderzoeken of specifieke vragen ter bespreking en beoordeling voorleggen.

Uitgangspunten

 • Professionals in de zorg voor patiënten met (complexe) psychopathologie kunnen hun vak maar moeilijk naar wens uitoefenen. De regeldrift van de financiers en de overheid dwingt hen in een keurslijf van platte classificaties die weinig tot geen relevantie hebben voor de behandelpraktijk. Patiënten worden te vaak op grond van één niet voldoende dekkend etiket op een hoop gegooid terwijl nadere differentiatie en individualisatie hen meer recht zou doen.
 • Goede diagnostiek (waaronder psychodiagnostiek) is hiervoor essentieel. Klinische blik en anamnese alleen zijn hiervoor onvoldoende toereikend. Het devies luidt: laat de resultaten en uitslagen van diagnostisch onderzoek naar de psychische gesteldheid spreken, zonder al te snel een bevooroordeelde bril op te zetten en naar conclusies toe te werken. Pas dan krijgt de professional zicht op de functie en betekenis van de klachten en symptomen.
 • Het begrijpen en indien mogelijk verklaren van de onderliggende psychische mechanismen helpt om passende behandeldoelen te formuleren en overschatting van de stressregulatiemechanismen en onderschatting van de draagkracht en veerkracht te voorkomen.
 • Wat wil je als clinicus aan informatie verzamelen die van belang is voor het stellen van een goede behandelindicatie? Hoe doe je dat op een systematische, klinisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde wijze? Pas dan ontstaat het individuele verhaal met als doel een gezamenlijke behandelagenda.
 • De diagnosticus beoordeelt de transdiagnostische kenmerken in hun onderlinge samenhang en interpreteert en integreert deze met behulp van uiteenlopende theoretische referentiekaders.
 • Vervolgens dient de professional deze visie te vertalen in acceptabele patiënttermen in zowel schriftelijke als mondelinge rapportage ten behoeve van shared decision making.