NIP

Home Psycholoog als regiebehandelaar binnen de EPA-zorg; lust of last? 

Psycholoog als regiebehandelaar binnen de EPA-zorg; lust of last?

Veel EPA-psychologen worstelen met de invulling van hun regiebehandelaarschap binnen de multidisciplinaire teams. Voor velen is het een struikelblok om te blijven werken binnen de EPA-zorg; anderen weten niet hoe hier invulling aan te geven. Binnen de opleiding tot GZ-psycholoog is er veelal weinig aandacht voor deze verantwoordelijke taak.

Doel van deze middag is duidelijkheid te verschaffen over de rol van regiebehandelaar en handvatten te geven hoe deze rol beter te kunnen invullen.

 

Direct aanmelden


Sprekers

  • Joost Walraven neemt jullie mee in het regiebehandelaarschap. Een aantal vragen komen voorbij. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar? Hoe is het regiebehandelaarschap ontstaan? Wat was de bedoeling bij het ontstaan? Bestaat er zoiets als eindverantwoordelijkheid? Welke taken heeft een regiebehandelaar? En waar is deze niet verantwoordelijk voor?
  • Eva  Persoon neemt jullie mee in hoe de taken en verantwoordelijkheden van een regiebehandelaar in de EPA praktijk worden vormgegeven.  Met name een inhoudelijk en inspirerend presentatie door een psycholoog over hoe hij dit vormgeeft en vooral een succesverhaal.
  • Eva Persoon en Joost Walraven gaan met jullie in gesprek over hoe je dat doet; regie voeren in een team. Dit vanuit de invalshoek van leiderschap en vanuit de praktijk van alledag.


Programma 

13.00 uur Opening
13.15 uur De geschiedenis en ontstaanswijze van het regiebehandelaarschap – Joost Walraven
14.15 uur Good practice – Eva Persoon
15.15 uur Pauze
15.45 uur Hoe doe je dat: regie voeren in een team?
16.30 uur Napraten met hapje en drankje

Over de sprekers

Joost Walraven is directeur zorg en behandeling en klinisch psycholoog bij de Penitentiaire inrichting in Zwolle. Eerder was hij manager zorg van de EPA-divisie bij Dimence en bestuurslid bij de NVGzP. Naast zijn werk als directeur is hij docent leiderschap bij de KP-opleiding in Nijmegen en coacht hij veel leidinggevenden in de zorg. Joost is al jaren een kritisch volger van de ontwikkelingen rond het hoofdbehandelaarschap en regiebehandelaarschap en schreef hier meerdere goed gelezen blogs over.

 

Eva Persoon is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en werkt nu 5 jaar in een FACT-team van GGZ Drenthe in Assen, waarvan 4 jaar als regiebehandelaar. Zij vertelt over hoe je deze rol als psycholoog vorm kan geven aan de hand van haar ervaringen en voorbeelden uit de praktijk, waarbij uitdagingen en succesverhalen de revue zullen passeren.

Locatie

Het mini-symposium vindt plaats bij het NIP, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht.

Kosten

NIP-lid                             € 15
Niet-leden                       € 50

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij FGzPt voor KP/KNP.