NIP

Home Kennisworkshop: Psychologische veiligheid in arbeidsorganisaties

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid in arbeidsorganisaties

Een klimaat dat medewerkers als psychologisch veilig ervaren, vormt een gunstige voedingsbodem voor innovatie, effectiviteit en leren. Komt dit thema in jouw werk of opdrachten rechtstreeks of indirect voor? Dan is deze kennisworkshop interessant voor je, we gaan namelijk op zoek naar een concreet handelingsrepertoire.

Afgelopen november heeft de eerste kennisworkshop over dit thema plaatsgevonden, georganiseerd door het Platform Advieskwaliteit Ooa en de sectie A&O NIP. Die uitkomsten nemen we mee in deze workshop en zullen we met elkaar verder brengen.

Psychologische veiligheid

Er is sprake van psychologische veiligheid als collega’s elkaar vertrouwen en het gevoel hebben openhartig te kunnen – of zelfs te moeten – zijn. Leiders kunnen een psychologisch veilig klimaat op drie manieren bevorderen: ze bereiden de weg voor door kaders voor het werk te stellen, ze nodigen medewerkers uit tot participatie en ze reageren productief op openhartigheid. Hoe ondersteun jij leiders – die vaak uit alle macht de operaties in worden getrokken – bij het ontwerpen en uitdragen van zo’n kader, dat het belang van vrijuit spreken glashelder moet maken? Wat doe jij om hen tot uitnodigen aan te zetten? En hoe bevorder je dan dat zij ook nog goed reageren? Of zijn jouw interventies niet gericht op de leider, maar doe je het gewoon zelf? Bevorder je de psychologische veiligheid tijdens de uitvoering van de opdracht of je werk? Voor wie, waartoe en hoe dan?

Tijdens de kennisworkshop bespreken we in kleine groepen, aan de hand van de concrete cases van de deelnemers, hoe aan psychologische veiligheid (of niet) wordt gewerkt. Aan het eind van de workshop vergelijken we plenair de opgedane inzichten met de hoofdlijnen van de uitkomsten van november.

Wat levert de workshop je op?

  • Dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten krijg je een gedetailleerder beeld hoe interventies in verschillende situaties uitpakken.
  • Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet?
  • Het verrijkt je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar vraagstuk in andere situaties speelt en reikt concrete ideeën aan voor toepasbare interventies.
  • Het stelt je in staat een oordeel te vormen in hoeverre deze interventies ook in jouw situatie kunnen helpen.
  • Kortom: je krijgt inzicht in de handelingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie.

Datum en plaats

Maandag 24 april 2023 van 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
De workshop vindt plaats op een locatie in het midden van het land.

Programma

15:30 uur – Ontvangst en registratie
16:00 uur – Aanvang workshop
18.30 uur – Lichte maaltijd (dieetwensen graag van tevoren doorgeven)
19:00 uur – Reflectie, mede aan de hand van uitkomsten vorige kennisworkshop
20:00 uur – Sluiting

De kennisworkshop wordt voorbereid en verzorgd door Peter Rozemond en Elsbeth Reitsma (Ooa) i.s.m. sectie A&O NIP.

Wat we vooraf vragen

Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom vragen we je ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus te maken, van maximaal een A4’tjevolgens een op de workshop toegesneden format.

PE-punten

Drie blauwe PE-punten.

Kosten

Deze serie wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden en NIP-leden.

Aanmelden

Aanmelden graag uiterlijk 11 april via de website.

Nog meer weten?

Voor vragen over de locatie, dieetwensen, abonnementen, certificering of betalingen kun je contact opnemen met het Ooa-verenigings- en community management, telefoon: 06-51481247.

Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met Elsbeth Reitsma van het Platform Advieskwaliteit: 06-10921514.