NIP

Home NIP webinar – Huiselijk geweld en ADHD

NIP webinar – Huiselijk geweld en ADHD

Online

ADHD is een nog weinig onderzocht risicofactor van huiselijk geweld. Dit webinar voor psychologen gaat over de relatie tussen de diagnose ADHD, partner geweld (PG) en agressieproblematiek.

Direct aanmelden

Partner geweld (PG) heeft een zeer hoge prevalentie (25%) in de samenleving en heeft ernstige consequenties. De richtlijn ‘familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen’ beveelt aan om de behandeling van PG te richten op individuele risicofactoren en om meer systemisch te werken. ADHD is een van de risicofactoren en is nog weinig onderzocht. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijkvoorbeelden belicht dr. Nannet Buitelaar (psychiater en onderzoeker) de relatie tussen ADHD en PG.

Verder gaat ze in op het feit dat ADHD vaak gemist wordt als diagnose bij agressieproblematiek en PG. Ook worden data gepresenteerd uit de ITAP studie over de impact van behandeling van ADHD op de ernst van het PG. Tot slot, gaat ze wordt praktischer in op een geïntegreerde behandeling van ADHD en PG.

Spreker

Dr. Nannet Buitelaar: psychiater en onderzoeker bij De Waag Utrecht, zorglijn huiselijk geweld.

 

Datum en tijd

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 24 oktober van 18.30 tot 19.30 uur.

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het e-mailadres correct gespeld is.

 

Niets ontvangen of problemen bij aanmelden? Stuur dan een mail naar bijeenkomstennip@psynip.nl.

Terugkijken

NIP-leden kunnen het webinar is na afloop terugkijken via www.psynip.nl/webinars.

Organisatie: Sectie Forensische Psychologie NIP

Bronnen

Buitelaar, N.J.L., & Ferdinand, R.F. (2016). ADHD Undetected in Criminal Adults. Journal of Attention Disorder, 20(3), 270-278. doi:10.1177/1087054712466916
Published online: December 20, 2012

Buitelaar, N.J.L., Posthumus, J.A., Bijlenga, D., & Buitelaar, J.K. (2019). The Impact of ADHD Treatment on Intimate Partner Violence in a Forensic Psychiatry Setting. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054719879502
Published online: October 16, 2019