NIP

Home NIP Webinar – Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst

NIP Webinar – Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst

Online

Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst.
Bevindingen van een Kwaliteitsproject Forensische Zorg van het EFP

Dinsdag 11 april 18.30 – 19.30 uur

 

Direct aanmelden

Artificial intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven en wordt langzamerhand in alle organisaties ingezet. Ook binnen het justitiële veld worden de mogelijkheden onderzocht om AI in te kunnen passen. Een belangrijke verkenning hierbinnen is de toepassing van AI binnen reclassering en forensische zorg.

Een eerste stap is het bouwen van een nieuw kader voor AI binnen de GGZ en justitie, gebruikmakend van beschikbare digitale informatie. Ten tweede de omzetting van de menselijke maat bij de toepassing. Uiteindelijk gaat het erom online ondersteuning te bieden voor de cliënten, patiënten of voormalig gedetineerden en de behandelaar.

Wil je een ruimer en praktischer begrip krijgen over wat AI is, hoe AI ingezet kan worden, wat de voor- en nadelen van deze toepassingen zijn en hoe in de toekomst met AI programma’s gewerkt kan worden? Meld je dan aan via onderstaande link.

Spreker
Dr. Iris van Sintemaartensdijk (projectleider en onderzoeker)
Universiteit Twente en KFZ van EFP en Transfore en Reclassering

Programma
Dit webinar vindt online plaats op 11 april van 18.30 tot 19.30 uur.

Aanmelden
Dit webinar is gratis en exclusief toegankelijk voor NIP-leden. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het emailadres correct gespeld is.

Terugkijken
Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via www.psynip.nl/webinars

Niets ontvangen of problemen bij aanmelden? Stuur dan een mail naar
bijeenkomstennip@psynip.nl

Aanmelden