NIP

Home NIP webinar – ACT in het onderwijs

NIP webinar – ACT in het onderwijs

Online

In hoeverre kun jij je waarden naleven in je werk in het onderwijs? Hoe is dat voor jouw collega’s? En in hoeverre leren we leerlingen hun hart te volgen? Of om te gaan met tegenslag?

 

Graag nodigen we je uit voor de volgende online bijeenkomst Schoolpsychologen NIP op vrijdagochtend 16 juni a.s. Tamara Wally neemt ons mee in de theorie achter de Acceptance and Commitment Training (ACT) in onderwijs. Ze zal ons inspireren op inhoud, delen hoe zij dit oppakt met onderwijsprofessionals en laat ons oefenen zodat we leren en voelen wat ACT inhoudt.

Vervolgens deelt Laura Stroo praktijkvoorbeelden uit het PO en VO met schoolleiders, leraren en schoolpsychologen in spé.

In break-out rooms zullen we vervolgens uitwisselen wat je hiermee zelf zou kunnen, zowel in je eigen leven als in het onderwijs.

 

Programma:

9.00-9.15u          Opening SP werkgroep met landelijke ontwikkelingen
9.15-10.15u         Spreker: Tamara Wally

10.15-10.30u      Pauze
10.30-11.00u      Praktijkvoorbeelden (PO en VO/MBO): hoe werk je aan ACT in ‘t onderwijs
11.00-11.20u      Breakout rooms: wat zou je hiermee kunnen in je eigen praktijk?

11.20-11.30u       Afronding

 

Over de spreker

Tamara Wally, MSc. is Onderwijs – en Ontwikkelingspsycholoog. Ze werkt als trainer, ontwikkelaar en auteur bij de CED-Groep, waar ze zich vooral bezighoudt met onderwerpen rondom het gedrag van kinderen en de veerkracht van onderwijsprofessionals, onder andere vanuit ACT. Zij geeft onder andere de training Veerkracht & Verbinding.

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis voor NIP-leden, startende psychologen en SPS-NIP leden. Niet-leden betalen een tarief van €25,00. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het emailadres correct gespeld is.