NIP

Home NIP/NVO symposium: Complexe scheiding? Zorg dat je het vòòr bent!

NIP/NVO symposium: Complexe scheiding? Zorg dat je het vòòr bent!

Verdiepend symposium over de behandeling van scheidende ouders waar strijd op de loer ligt

Als partnerschap overgaat in scheiding, kunnen ouders elkaars tegenstander worden. In dit verdiepend symposium wordt ingezet op het kunnen vasthouden van de ouderrol in de ontwikkeling naar een nieuw gezinssysteem, het betrekken van de visie van het kind hierbij en het vermijden van hoog oplopende conflicten. Als sprekers zijn deskundigen uitgenodigd op het gebied van (soms verborgen) emotionele gevolgen van het uiteenvallen van het gezinssysteem, en hoe emotiegerichte behandelingen zoals bijvoorbeeld EFT en Geweldloze Communicatie als visie en methodiek kunnen worden ingezet bij (dreigende) conflicten. Wat zijn de emoties die onbewust zijn of verzwegen worden, waar ga je op in, en waarop juist niet, hoe blijf je meerzijdig betrokken en benut je juist de meerstemmigheid in de arena?

Alle sprekers richten zich op wat de kinderen én ouders nodig hebben om de overgang naar de nieuwe situatie zo constructief mogelijk te kunnen maken, waarbij een gezinsdynamisch perspectief leidend is en het respecteren en hanteren van complexiteit de uitdaging is.

Sprekers en workshopgevers belichten de processen die bij strijdende ouders te vinden zijn en hoe die aan te pakken. Ontdemoniseren; de aanpak van hardnekkige overtuigingen; van toernooimodel naar overlegmodel; de invloed van schaamte en schuldgevoelens; verdieping in de gezinsdynamische processen; het risico van parentificatie… Het is een greep uit het veelzijdige programma.

Het programma is interessant voor psychologen en pedagogen die vertrouwd zijn met de scheidingspraktijk, familiemediators, ggz-behandelaren en gedragswetenschappers. Ook beleidsmakers en juristen worden uitgenodigd. Kinderen en ouders hebben hulpverleners nodig die hen hoogwaardige kwaliteit én maatwerk bieden. Wij geven met dit symposium beleidsmakers en juristen de gelegenheid kennis te maken met de hulpverlenerspraktijk.

Programma

08.45 uur Registratie en ontvangst
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Marga Akkerman
09.45 uur Woorden breken tussen demoniseren en niet demoniseren taal door Martine Groen
10.30 uur The good, the bad and the ugly door Frans van Paassen
11.15 uur Koffie- en theepauze
11.45 uur Workshopronde 1
13.00 uur Lunchpauze
14.00 uur Workshopronde 2
15.15 uur Koffie- en theepauze
15.30 uur Van toernooimodel naar overlegmodel door Marianne Vlaming
16.15 uur Wrap-up en afsluiting door Marga Akkerman
16.45 uur Borrel
17.30 uur Einde symposium

 

Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ, Veenendaal

Kosten
– NIP/NVO- lid: €150,-
– Niet NIP/NVO- lid: €300,-
– Student: €25,-
– Starter: €45,-

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: Accreditatiebureau NIP / NVO (geldt na toekenning ook voor SKJ)
Geaccrediteerd door MfN voor 5 punten, categorie 2

Lezing Woorden Breken  Tussen demoniseren en niet demoniseren in taal.

Drs. Martine Groen is psychotherapeut, psychoanalytisch- en systeem georiënteerd, oprichter van het Instituut voor Geschillen en co-auteur van o.a. Intieme Oorlog. instituutvoorgeschillen@gmail.com

Escaleren is een onderdeel van vechtende paren die de strijd niet willen opgeven over kinderen en bezit,  of andere onderliggende oorzaken zoals een vroeg trauma. De intrigerende titel Woorden Breken geeft ruimte aan verschillende invalshoeken zoals: welke interventies zijn nuttig, welke moet je vermijden, en waarom? Schaamte en schuld spelen vaak een cruciale rol.

Lezing The Good, the Bad and the Ugly.

Frans van Paassen is sociaal en klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam in eigen praktijk (www.fvanpaassenpsychotherapie.nl). Hij is leertherapeut, supervisor en docent bij het Rino Utrecht/Rotterdam (fvanpaassen@upcmail.nl).

Schuld en schaamte worden in deze lezing verder uitgewerkt. Deze emoties kunnen zeker bij complexe scheidingen intens, negatief en destructief zijn. Schuldgevoelens en vooral schaamte hebben de neiging om zich te verbergen. Het gezamenlijk onderzoeken en bespreken van deze gevoelens kan leiden tot begrip, berouw, empathie, acceptatie en daarmee tot verbinding zowel met zichzelf als met de ander(en).

Lezing Van toernooimodel naar overlegmodel.

Mr. drs. Marianne Vlaming is jurist, orthopedagoog en criminoloog. Zij staat o.a. cliënten bij die te maken hebben met jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. marianne@vlamingadvies.com.

Soms raken ouders zo verwikkeld in hun onderlinge strijd, dat zij de belangen van de kinderen uit het oog verliezen en de kinderen inzet worden van de strijd tussen de ouders. Dan komen taalgebruik (hoofdverblijf, zorgverdeling) en de dynamiek van de juridische procedures (toernooimodel) uw behandelkamer binnen. Welke kennis is nodig om neutraal te kunnen blijven?

Workshop Interventies uit de Emotionally Focused Therapy buiten de klinische setting.

Drs. Makiri (P.A.E.) Mual is mediator, gezins- en relatietherapeut. Zijn handboek EFM verschijnt in juli 2024. makiri.mual@prisma-praktijk.nl

Een emotiegerichte benadering van de dynamiek waarin de scheidende ouders verstrikt zijn geraakt, helpt de disregulatie van emoties aan te pakken. De recent ontwikkelde methodiek Emotionally Focused Mediation (EFM) bestaat uit toepassing van de op gehechtheid gebaseerde praktijk. Aan de hand van recente casus (familie- en strafrecht) brengt de spreker theorie/methode en praktijk bij elkaar.

 

Workshop Tussen compassie en irritatie, hoe blijf je als professional overeind?

Drs. Mintje Groot Nibbelink is MfN-registermediator, trainer en organisatie-antropoloog. Ze  begeleidt vanuit haar eigen praktijk mensen bij pittige conflicten (info@grootnibbelinkmediation.nl). Daarnaast is ze eigenaar van Buro NEAR, gericht op het constructief benutten van conflict (www.buronear.nl).

Hardnekkige conflicten tijdens of na een scheiding lijken vaak onoplosbaar. Er spelen heftige emoties die de weg naar oplossingen blokkeren. Hoe blijf je als professional overeind in deze strijd? Hoe zorg je dat je niet ingezogen raakt? Deze workshop geeft inzichten en praktische tools om rust te creëren bij oplopende emoties. Door concrete gesprekstechnieken ervaar je hoe je op een compassievolle manier kunt interveniëren.

Workshop Hoe kunnen we recht doen aan het belang van het kind in de aanpak van complexe scheidingsproblematiek?

Drs. Marleen Heijsteeg is GZ-psycholoog (niet praktiserend) en MfN-geregistreerd familiemediator. Zij was betrokken bij de pilot specialist contactverlies binnen het programma Scheiden zonder Schade, waarbinnen een nieuw handelingsperspectief op complexe scheidingsproblematiek werd ontwikkeld. marleen@heijsteeg.net.

In de workshop neemt zij  u mee in de filosofie achter deze werkwijze en laat zij zien hoe belangrijk het is om vanuit een gemeenschappelijke visie duurzaam samen te werken, hoe onderliggende conflicten bespreekbaar gemaakt kunnen worden en hoe professionals een destructieve dynamiek positief kunnen beïnvloeden.

Workshop Cruijffiaans denken als leidraad voor handelen bij complexe scheidingsprocessen: navigeren in complexiteit.

Drs. Jan Olthof is psychotherapeut, opleider en supervisor van de NVRG, en oprichter van de School voor Systemische opleidingen. Hij publiceerde in 2021 het boek Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie. olthofjanbg@hotmail.com

Bij complexe scheidingsprocessen komen er steeds meer spelers op het veld, voortdurend meer hulpverleners en instanties die ieder keer weer een nieuwe methodiek inzetten. De stelling “Uit elkaar halen is herhalen” zal toegelicht worden om zicht te krijgen op dit steeds uitdijend veld van hulpverlening.

Met de uitspraken van Cruijff als illustratie zal aandacht besteed worden aan de begrippen “stroomopwaarts kijken en onderzoeken” en “stroomafwaarts “kijken.

Workshop Parentificatie bij echtscheiding.

Drs. Marinka Kamphuis is klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam in vrijgevestigde praktijk. In 2015 verscheen haar boek ‘Te vroeg volwassen’ over parentificatie. info@psychotherapeutleiden.nl

Zelfs bij de meest vreedzame scheiding is er een periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Door alle veranderingen en emoties kunnen kinderen dan gemakkelijk in de ouderrol terecht komen. Wat zijn de valkuilen? Hoe ziet de parentificatie eruit? En hoe kan je zorgen dat gezondere grenzen in de nieuwe oudersystemen terugkeren?