NIP

Home Meeting – Hoe waarderen we het onderwijs?

Meeting – Hoe waarderen we het onderwijs?

Online

Een online bijeenkomst, georganiseerd door de sectie Schoolpsychologen.

vrijdag 17 november, 9.00 uur – 11.30 uur.

Dat er in het onderwijs veel getoetst wordt is bekend. Al op jonge leeftijd wordt op de meeste scholen een citotoets periodiek afgenomen. Op vaste momenten zijn er toetsen die (deels) bepalen wat je uitstroomniveau zal worden naar het VO en veel scholieren sluiten hun onderwijsperiode af met een centraal eindexamen.

We toetsen ons suf. Maar wat weten we eigenlijk hierover? Is toetsen wel de beste manier om te differentiëren? Wat willen we nu zo graag meten en waarderen in het onderwijs? En wat is je rol als school en Schoolpsycholoog rondom ontwikkeling meten, toetsen en toetsbeleid? Zelfstandig toetsexpert Karen Heij neemt ons mee in haar visie rondom toetsen in het onderwijs. Karen Heij is in 2021 gepromoveerd op de eindtoets in het basisonderwijs.

Daarna laten twee scholen zien hoe zij in de praktijk hun onderwijs waarderen, welke ontwikkeling zij zichtbaar willen maken en op welke wijze ze dat doen.

Programma:

9.00-9.15u          Opening SP werkgroep met mededelingen
9.15-10.15u         Spreker: Karen Heij

10.15-10.30u      Pauze
10.30-11.00u     Praktijkvoorbeelden: Els Mast vanuit Agora HUB 030 (momenteel PO) en Wendy Huisman vanuit VSO Praktijkonderwijs Berkenhofcollege uit Breda
11.00-11.20u      Break-out rooms

11.20-11.30u       Afronding

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis voor NIP-leden, startende psychologen en SPS-NIP leden. Niet-leden betalen een tarief van €25. Aanmelden kan via onderstaande link. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link voor het webinar toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Let er goed op dat het emailadres correct gespeld is.