NIP

Home Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Op vrijdag 30 september is de Landelijke Dag Studentenpsychologen 2022, een middag voor en door studentenpsychologen waarin kennisuitwisseling en ontmoeten centraal staan. We ontmoeten elkaar op de campus van Wageningen University & Research, in gebouw Omnia. Op deze bijzondere plek gaan we met elkaar in gesprek, doen we inspiratie op en ontmoeten we nieuwe collega’s.

Het thema dit jaar is:

Weerbaar studeren, duurzaam helpen.

Omgaan met levensgrote veranderingen

Het is 2022, je bent student en wordt ieder moment van de dag geconfronteerd met nieuws dat weinig goeds voorspelt voor de – jouw – toekomst. Klimaatverandering, ontbossing, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels, razendsnel evoluerende virussen, pandemieën, voedselschaarste, oorlogen… Hoe blijf je als jongvolwassene veerkrachtig overeind in die aanhoudende stroom deprimerend nieuws? En wat is de invloed hiervan op jouw toekomstdromen?

Het is 2022, je bent studentenpsycholoog, bovenstaande studenten kloppen bij jou aan… Zelf leef je echter ook in deze tijd met levensgrote veranderingen. Hoe houd jij jezelf staande? Hoe zorg jij ervoor dat je duurzaam inzetbaar bent? En hoe kun jij als studentenpsycholoog studenten helpen om hun eigen koers te varen naar een hoopvolle toekomst.

Met bovenstaande levensgrote vragen en dilemma’s gaan we met elkaar aan de slag op 30 september. We hebben een afwisselend programma samengesteld waar de laatste hand nu aan wordt gelegd. De dag ziet er als volgt uit:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.45 Welkomstwoord Door van der Sloot, manager studentenwelzijn WUR
09.50 Opening van de dag door Annelies Aquarius, voorzitter van de sectie Studentenpsychologen
10.00 Presentatie Professor dr. Ernst Bohlmeijer over inzet van de acceptance and commitment theorie in een veranderende wereld
11.15 Pauze
11.30 Presentatie student over weerbaar studeren
12.00 Lunch
13.00 Workshop ronde 1
14.45 Workshop ronde 2
16.30 Afsluiting door rector magnificus Wageningen University & Research Arthur Mol
16.45 Borrel

 

Workshops

Er zijn twee rondes van workshops: de eerste start om 13.00 uur en de tweede start om 14.45 uur. In allebei de rondes worden dezelfde workshops aangeboden. U kunt dus aan twee verschillende workshops deelnemen. Er zijn in totaal zeven workshops waar uit gekozen kan worden, een greep uit het aanbod:

  • Workshop Ecorexia

Ecorexia is een vorm van eco-anxiety waarbij mensen de neiging hebben om te bevriezen, omdat elke keuze slecht lijkt te zijn. Dit kan een uitingsvorm zijn van perfectionisme. Tijdens de workshop gaan we in op hoe perfectionisme werkt en hoe die onhaalbare doelen kunnen zorgen voor een constant gevoel van tekortschieten. We gaan oefeningen doen in het opsporen en weerleggen van storende gedachten, en hoe je met meer zelfcompassie naar jezelf en je imperfecte acties kan kijken, zodat je je optimistischer kan inzetten voor wat je belangrijk vindt. Tijdens deze workshop sluit WUR-studente Amelie aan , die heeft geleden onder Ecorexia en ons haar verhaal komt vertellen.

Spreker: Chantal van der Leest. Gedragspsycholoog NIP, journalist voor o.a. Psychologie Magazine en schrijver van het boek Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn.

  • Workshop Praktische handvatten met de ‘Toolkit Klimaatpsychologie’

Primeur! Vanuit de Stichting Klimaatpsychologie is een Toolkit Klimaatpsychologie ontwikkeld, die op de landelijke dag in Wageningen voor het eerst gepresenteerd wordt. Als psycholoog krijg je hiermee handvatten voor de begeleiding van mensen met klimaat gerelateerde psychische klachten en ook tips om er zelf mee om te gaan. We zitten als behandelaar vaak in hetzelfde schuitje als degene die we begeleiden, maar wat betreft het klimaat geldt dit waarschijnlijk nog wel extra. Ben je benieuwd naar de headlines van de toolkit en bereid stil te staan bij je eigen gevoelens en gedachten erover, dan ben je van harte welkom!

Spreker: Iris Weijman, psycholoog NIP met een groen hart

  • Workshop Mindfulness training in natuur

Tijdens de workshop mindfulness training in de natuur ervaren we in de heemtuin op de campus wat we kunnen leren van de natuur als we onze zintuigen ervoor openen. Hoe blijven we hoopvol en veerkrachtig in een wereld in crisis? Neem bij regenkans je regenjas en/of paraplu mee, want als we echt mindful zijn, laten we ons het leven niet zomaar overkomen.

De workshop wordt verzorgd door: Martine Folkersma, mindfulness trainer uit Utrecht. Wat haar drijft: “het verder helpen van mensen en zo bijdragen aan een betere wereld.

  • Workshop “Als je het even niet meer weet …”

Hoe kunnen we als Studentenpsychologen duurzaam aan het werk blijven? Aan de hand van onze eigen “klaagmuur” ontdekken we welke obstakels we in het werk tegenkomen. Vervolgens kijken we of ons improvisatievermogen (er mag gelachen worden) kan helpen de obstakels het hoofd te bieden.

Spreker: Anneke Aikema, studentpsycholoog, coach en improvisatiedocent, o.a. bij Wageningen University & Research. Haar kijk op het leven: “Het is complex en continu in verandering. Door te leren improviseren heeft het mij geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling en door vrijer in het leven staan.”

  • Workshop De rustgevende en inspirerende natuur van Wageningen Campus.

De Campus van Wageningen is zeer groen en herbergt een grote diversiteit aan planten en dieren. Hiervoor is bewust gekozen. Het past bij het werk dat wordt gedaan op de campus, maar het is ook nadrukkelijk bedoeld voor verblijfsrecreatie bijvoorbeeld voor de broodnodige ontspanning tijdens een lunchwandeling. Tijdens deze workshop gaan we op pad met campus ecoloog Wieger Wamelink en voeren een kleine opdracht uit. Dus neem je wandelschoenen, potlood en papier en eventueel een paraplu mee voor een work-out op de groenste campus van de Wereld.

Uw gids en verteller: Ecoloog Wieger Wamelink, werkzaam als wetenschapper en docent bij Wageningen University & Research.

  • Workshop Eerste Hulp bij (klimaat)angst

Samen met een student van de WUR onderzoeken wij hoe klimaatstress en klimaatangst er in het dagelijks leven uitziet. Hoe kan de hulpverlening ondersteuning bieden bij dergelijk grote, alles omvattende thema’s die een reële bedreiging (kunnen) vormen. Oogkleppen op? Gewoon aanvaarden? Welke mogelijkheden zie jij als professional om deze mensen te begeleiden naar zingeving, kracht en stabiliteit? In deze workshop zoeken wij inzichten en inspiratie bij elkaar.

Spreker: Roeland Cloin, studentpsycholoog bij Wageningen University & Research

  • Workshop FOMO, overconsumptie en verslaving

In deze workshop wordt de parallel gelegd tussen FOMO, overconsumptie en verslaving. We reflecteren eerst op onze eigen belevingen hiermee en gaan interactief aan de slag. Zo ontdekken we de onderliggende mechanismen. Kunnen we toewerken naar tevreden zijn met wat er is, in plaats van altijd maar streven naar meer? Vervolgens bespreken we of we onze studenten kunnen helpen met dit inzicht in de parallel tussen FOMO, overconsumptie en verslaving.

Spreker: Anneke de Witte, duurzaamheidspsycholoog. Kenmerken: Verbinding faciliteren, in mogelijkheden-denken, kansen zien, present zijn, luisteren, to the point& procesversneller.


Doelgroep

De Landelijke dag wordt in eerste instantie georganiseerd voor Studentenpsychologen.
Andere geïnteresseerden in het thema zijn van harte welkom om aan te sluiten. In verband met een beperkt aantal plaatsen krijgen Studentenpsychologen bij inschrijving voorrang op niet-Studentenpsychologen.

Locatie

Campus van Wageningen University & Research

Mocht het door de dan geldende coronamaatregelen niet mogelijk zijn om de landelijke dag op 30 september live door te laten gaan, dan wordt je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum of vorm van deze bijeenkomst.

Kosten 

NIP-leden: € 50
Niet-leden: € 200

Aanmelden
Aanmelden is niet meer mogelijk.
Heb je je al aangemeld? Let dan op dat inschrijven voor workshops mogelijk is tot 26 september 10.00 uur.