NIP

Home Webinar Klinisch-Forensische Psychologie: een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

Webinar Klinisch-Forensische Psychologie: een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

Online

Het NIP vindt het belangrijk om de dialoog over de wenselijkheid van de ontwikkeling van nieuwe specialismen en de effecten daarvan te stimuleren. Daarom organiseerden we de afgelopen periode een aantal dialoogsessies. Hieruit is gebleken dat de meeste psychologen de borging en het behoud van specialistische kennis het belangrijkst vinden. Op welke manier en in welke vorm dit kan plaatsvinden, mede in het licht van de komende nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg, is een aantal NIP secties aan het verkennen. Te denken valt aan een nieuw specialisme, maar ook differentiatie of profiel behoort tot de mogelijkheden. Het delen van visie, kennis en ervaring zoals in dit webinar is belangrijk en helpt bij deze verkenning.

Het (Engelstalige) webinar is gratis toegankelijk voor iedereen die zich verder wil verdiepen in een mogelijk specialisme Klinisch-Forensische Psychologie.

Direct aanmelden

Een webinar met drie internationale experts

Sinds ongeveer anderhalf jaar onderzoekt een werkgroep van het NIP de wenselijkheid van een nieuw specialisme: Klinisch-Forensische Psychologie (KFP). We hebben belanghebbenden en hoogleraren forensische psychologie en psychiatrie in Nederland geraadpleegd. De meesten van hen zien de noodzaak van dit nieuwe specialisme. Redenen die zij noemen zijn:

  • De verschillende en vaak tegenstrijdige rollen van forensisch versus klinisch psychologen
  • De klinisch-forensische psychologie is de afgelopen decennia als wetenschap ‘volwassen’ geworden
  • Het specialisme KFP zou de kwaliteit van de forensische geestelijke gezondheidszorg kunnen verbeteren

Andere landen hebben al specialisten in de forensische en forensisch-klinische psychologie. De werkgroep heeft daarom drie zeer ervaren forensisch psychologen uit het buitenland uitgenodigd om de geschiedenis, de uitdagingen en de voordelen van een erkend specialisme KFP met ons te delen.

Datum

27 juni 2023, 15.00-16.30 uur

Sprekers

Tom Grisso, Professor Emeritus, Department of Psychiatry, University of Massachusetts Chan Medical School, and Stephen Golding, Professor Emeritus, Department of Psychology, University of Utah, were both directly involved in drafting the Specialty Guidelines for Forensic Psychologists of the American Psychological Association. These Guidelines were first published in 1991 and updated in 2013.

Dr. Golding
Dr. Grisso

 

 

 

 

 

Carol Ireland is a consultant forensic psychologist who has been in practice for 25 years, previously working in HM Prison Service, high secure psychiatric services, and now in a community therapeutic service. She is also the previous Chair of the Division of Forensic Psychology at the British Psychological Society.

 

Programma (in het Engels)

15:00 Brief Introduction by Prof. Corine de Ruiter

15:05 Presentation by Prof. Grisso and Prof. Golding – Development of Forensic Psychology as a Specialty in the U.S.

15:30 Presentation by Dr. Ireland – The journey of Forensic Psychology in the UK

15:55 Q&A with attendees

Sign up here

Hoe verder?

De werkgroep KFP komt met een tweetal andere secties binnen het NIP structureel samen om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen en zo het ontwikkelen van een specialisme te verkennen. We houden jullie op de hoogte.