NIP

Home Kennisworkshop: Psychologische veiligheid

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid

Vanuit het Platform Advieskwaliteit wordt er een workshop georganiseerd rondom het onderwerp Psychologische veiligheid, bedoeld voor Ooa en NIP leden (sectie A&O)
Deze workshop staat gepland op 28 november 2022 van 16 uur tot 20 uur en vindt plaats bij het Bovaghuis in Bunnik.

Een klimaat dat medewerkers als psychologisch veilig ervaren, vormt een gunstige voedingsbodem voor innovatie, effectiviteit en leren. Werk jij in jouw adviesopdrachten rechtstreeks of indirect aan dit thema? Dan is deze kennisworkshop interessant voor je, omdat we op zoek gaan naar handelingsrepertoire hiervoor.

Direct aanmelden

Waar de workshop over gaat

Er is sprake van psychologische veiligheid als collega’s elkaar vertrouwen en het gevoel hebben openhartig te kunnen – of zelfs te moeten – zijn. Leiders kunnen een psychologisch veilig klimaat op drie manieren bevorderen: zij bereiden de weg door kaders voor het werk te stellen, zij nodigen medewerkers uit tot participatie en zij reageren productief op openhartigheid. Hoe ondersteun jij leiders – die vaak uit alle macht de operaties in worden getrokken – bij het ontwerpen en uitdragen van zo’n kader, dat het belang van vrijuit spreken glashelder moet maken? Wat doe jij om hen tot uitnodigen aan te zetten? En hoe bevorder je dan dat zij dan ook nog goed reageren? Of zijn jouw interventies niet gericht op de leider, maar doe je het gewoon zelf? Bevorder jij de psychologische veiligheid tijdens de uitvoering van de opdracht? Voor wie, waartoe en hoe dan?

Tijdens de kennisworkshop bezien we aan de hand van de concrete cases van de deelnemers hoe adviseurs in de klantorganisatie werken aan psychologische veiligheid. Aan het eind van de workshop vergelijken we onze bevindingen met de uitkomsten van praktijkgerichte empirisch-wetenschappelijk onderzoek onder organisatiecoaches naar het herkennen en stimuleren van psychologische veiligheid van Pieternel Groeneveld en het gedachtegoed van Chris Argyris.

Wat levert de workshop je op?
Dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten krijg je een gedetailleerder beeld hoe interventies in verschillende situaties uitpakken. Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet? De workshop verrijkt je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar vraagstuk in andere situaties speelt en reikt concrete ideeën aan voor toepasbare interventies. De kennisworkshop stelt je in staat je een oordeel te vormen in hoeverre deze interventies ook in jouw situatie kunnen helpen.

Kortom: je krijgt inzicht in de handelingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie.

Programma
15:30 uur – Ontvangst en registratie
16:00 uur – Aanvang workshop
18.30 uur – Lichte maaltijd (dieetwensen graag van te voren doorgeven)
19:00 uur – Reflectie van uit onderzoek en literatuur
20:00 uur – Sluiting.

De kennisworkshop wordt voorbereid en verzorgd door Peter Rozemond en Elsbeth Reitsma.
Pieternel Groeneveld zal aanwezig zijn en zal haar inzichten inbrengen bij de eindreflectie. Zij heeft praktijkgericht onderzoek onder organisatiecoaches gedaan naar het herkennen en stimuleren van psychologische veiligheid.

Wat we vooraf vragen
Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom vragen we je ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop om een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus te maken. Het gaat om een beschrijving ter grootte van maximaal een A4’tjevolgens een op de workshop toegesneden format.

PE-punten
3 blauwe PE punten

Locatie
Bovaghuis, Kosterijland 15 in Bunnik

Kosten
Deze serie is exclusief en kosteloos voor Ooa-leden en NIP leden (sectie A&O)

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 11 november 2022 via de website van de Ooa.
Hier vind je tevens meer informatie over de annuleringsvoorwaarden.