NIP

Home Congres – European Congress of Psychology

Congres – European Congress of Psychology

Van 3 tot 6 juli vindt het European Congress of Psychology (ECP) van het EFPA plaats in Brighton (Engeland). Nederland en het NIP wordt goed vertegenwoordigd tijdens het congres, met o.a. de volgende programmaonderdelen.

Anneloes van den Broek en Lars de Vroege

Self-Reported Mental Health of Mental Healthcare Professionals in the Netherlands during and post-pandemic – oral presentation

5 juli 15:00 – 15:15 uur

Tijdens het European Congress of Psychology verzorgen Anneloes van de Broek, klinisch psycholoog, en Lars de Vroege, gz-psycholoog, een presentatie namens het NIP. De vraag naar Geestelijke Gezondheidszorg neemt toe. De stijgende wachtlijsten, de toename van hoog complexe cliënten en de afname van zorgcapaciteit zijn van  invloed op de werkdruk, duurzame inzetbaarheid en daarmee de mentale gezondheid van zorgprofessionals.  Om de zorg  kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn mentaal gezonde professionals een voorwaarde! Dit vraagt om de juiste keuzes en investeringen. De DFY-studie (Don’t Forget Yourself-studie) richt zich op de mentale gezondheid van zorgprofessionals voor, tijdens en na de coronapandemie. De lezing tijdens het EPC-congres zal een overzicht geven van de diverse studies die we afgelopen jaren uitgevoerd hebben.

Udo Nabitz, Elly van Laarhoven en Thimo van der Pol

Forensic Treatment in the Netherlands: Psychologists Contributions to Innovations and Quality – symposium

5 juli 09:00 – 10:30 uur

De forensische sectie van het NIP heeft de gelegenheid aangenomen om de recente ontwikkelingen binnen het forensisch werkveld onder de schijnwerpers te brengen op het European Congress of Psychologie. De lezingen die Udo Nabitz, Elly van Laarhoven en Thimo van der Pol geven hebben betrekking op behandeling van jeugdige daders, maar ook op het brede veld van forensische zorg voor volwassenen. In drie lezingen wordt een inkijk gegeven in een aantal innovatieve gedachten en initiatieven. Er is aandacht voor research, het klinisch handelen in residentiele settings en de ontwikkeling en borging van kwaliteit door het aanreiken van relevante kaders.

Hans Reijnierse i.s.m. Ingrid Snijders

Hans Reijnierse, gz-psycholoog, neemt als spreker deel aan een symposium op het European Congress of Psychology. Hierin wordt vanuit vier verschillende landen (Nederland, Slovenie, UK en Portugal) belicht hoe het nu gaat met het Welzijn van onderwijsprofessionals. Hans Reijnierse heeft als uitgangspunt hiervoor de onderzoeken van de Universiteit Wageningen en de Universiteit van Gent  over dit onderwerp genomen. Daarnaast zullen Prof.Dr. Barbara Oomen (UCR en HZ University) en Prof.Dr. Sofie Loyens (UU) in een video (verwerkt in de lezing) ook hun licht over dit onderwerp laten schijnen.

 

Jeanine Voorsluijs

Enhancing resilience in teachers to spike up student motivation – oral presentation

4 juli 17:15 – 17:30 uur

Jeanine Voorsluijs, schoolpsycholoog, geeft op 4 juli een presentatie tijdens het European Congress of Psychology. Tijdens en na corona hebben schoolpsychologen onderling veelvuldig contact gehad om alle scholen te ondersteunen. Uit pre-corona onderzoek, weten we dat onderwijzend personeel met stress, hun taak minder goed kan uitvoeren. Schoolpsychologen hebben daarom de focus gelegd op het vergroten van de veerkracht van docenten om zo de leerlingen te helpen. Door trainingen te geven aan docenten, en die steeds weer aan te passen aan de school of instelling, de situatie en de omgeving waar de vraag vandaan kwam, is er veel aan gedaan om de zelfdeterminatie van docenten te vergroten.

Monique Rook, Hans de Veen, Udo Nabitz en Henk Geertsema

Structuring the profession – a new road taken in the Netherlands – panel discussion

5 juli 16:30 – 17:30 uur

Tijdens het European Congress of Psychology in Brighton zullen Monique Rook, Hans de Veen, Udo Nabitz en Henk Geertsema de deelnemers informeren over de Beroepenstructuur Psychologische Zorg. Vanuit de leden van EFPA is veel interesse in hoe we dit in Nederland doen en hoe we bouwen aan een stevige beroepenstructuur voor psychologen.

Het uitwisselen van ervaringen en ‘good practices’ is een van de grote voordelen van EFPA, de European Federation of Psychology Associations. We delen als NIP dan ook graag onze ervaringen en de weg naar de nieuwe Beroepenstructuur met onze collega’s in Europa.

Sara Wortelboer

De expertgroep Psychoplogy & Climate van de European Federation of Psychology Associations werkt met een groep onderzoekers aan een publieksdocument: ‘Eleven relevant psychological topics related to climate change’. Tijdens een workshop op het ECP congres gaat Sara Wortelboer samen met twee andere psychologen en de deelnemers aan de slag om de 11 topics aan te scherpen, te verdiepen en kritisch onder de loep te nemen. Zo wordt het document steeds beter en relevanter voor Europese psychologen. Door een World Café format krijgen de deelnemers de kans om op alle ‘topics’ hun kritische blik te werpen en met elkaar in gesprek te gaan over de rol van psychologie in de klimaatcrisis. Zowel op het gebied van psychische ondersteuning als gedragsverandering.

Thimo van der Pol

The expert network model for adolescents with disruptive behavior problems and multi-problem families increasing urban mental health: a community approach – oral presentation

4 juli 17:00 – 17:15 uur

Jeanine Voorsluijs

Enhancing resilience in teachers to spike up student motivation – oral presentation

4 juli 17:15 – 17:30 uur

Udo Nabitz

Udo Nabitz maakte namens het NIP deel uit van de Scientific Commission voor het ECP 2023. Deze commissie heeft, onder leiding van de Britse psychologievereniging BPS, de vele ingediende abstracts beoordeeld en een heel gevarieerd wetenschappelijk programma samengesteld. Er werd advies uitgebracht over de keynote speakers, de symposia, de workshops en de prijsuitreikingen. Udo zegt: “Alles in beste overeenstemming met de commissieleden en in stijl met de Engelse beleefde en omzichtige houding. Een plezier om aan mee te werken.”