NIP

Home A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

De sectie A&O van het NIP organiseert de A&O plaza, met verschillende inhoudelijke nascholingsdagen op postmasterniveau. Deze dag gaat over de waarde die de psychologie heeft voor de boardrooms in Nederland. De ambitie voor deze dag is om hier actueel zicht op te krijgen en de mogelijkheden voor inzet van organisatie-psychologische expertise te exploreren. De dag wordt ingevuld door prof. dr. Jac van der Klink, dr.Tessa Coffeng, René Ravenhorst en Jolien Kohlman-Bins. Cora Reijerse stelde het dag programma samen en faciliteert de dag.
In 2020 is er een A&O summerschool georganiseerd over ‘psychologie in de boardroom’. Deze dag op 8 december a.s. is een aanvulling op de eerder gegeven dag, maar kan ook los van gevolgd worden.

Meld je hier direct aan

We bespreken allereerst de ontwikkelingen in theorie en praktijk van Corporate Governance aan de hand van een aantal modellen waaronder het klassieke agency-model en het meer moderne Stewardship model. Daarnaast bekijken we de parallellen met (de ontwikkeling van) concepten van rechtvaardigheid, o.a. Distributive justice en Contributive justice. We zien dat de ontwikkelingen in het veld verschuiven naar het belang van (rechtvaardig) gedrag van mensen en deelneming (inclusie) van alle partijen in de organisatie en dat daarmee het belang van de inbreng van een gedragsdeskundige (psycholoog) toeneemt. De ontwikkelingen worden in hun historische context geplaatst en in hun onderlinge samenhang bekeken.

In de middag gaan we ons verdiepen in de bijdrage , die gezien de veranderende context van toezicht, door de psychologie en de psycholoog geleverd kan worden. Aan de hand van de inzichten uit de The Future of the Corporation van The British Academy (Colin Mayer) en een live gepresenteerde case uit de toezicht praktijk kijken we naar de consequenties voor onze psychologie praktijk. Hier besteden we ook aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen Corporate Governance en Toezicht in de not for profit sectoren.
En ten slotte bespreken we tips om deze inzichten daadwerkelijk te vertalen naar handelingsperspectieven.

Het onderwijs is interactief en bestaat afwisselend uit theorie en het gezamenlijk zoeken naar de relatie daarvan met (de eigen) praktijkervaring.

Wanneer je je inschrijft krijg je een vooropdracht met vragen toegestuurd om op internet te zoeken naar o.a. aspecten van Corporate Governance, theorieën van ‘Justice’ en het Capability model, zodat de gesprekken op de Plaza dag meteen diepgang kunnen krijgen. Na 8 december kan je nog de eindopdracht maken die voortborduurt op de vooropdracht en hetgeen je op de cursus dag geleerd hebt inclusief de literatuur. In de eindopdracht wordt er van de deelnemer verwacht dat hij/zij een vertaalslag maakt van de opgedane kennis naar de praktijk. De deelnemer is vrij om zelf te besluiten of hij/zij de eindopdracht maakt en inlevert. Voor het inleveren van de eindopdracht vragen we 3 extra PE punten aan. Voorwaarde is dat de eindopdracht met een voldoende afgerond dient te worden.

Over de sprekers

Prof. Jac van der Klink studeerde geneeskunde en psychologie. Hij studeerde af in de klinische psychologie en in de sociale en organisatiepsychologie en hij specialiseerde in de huisartsgeneeskunde en de bedrijfsgezondheidszorg. Na 25 jaar werk in diverse praktijksituaties was hij van 2006 tot 2014 hoogleraar arbeid en gezondheid aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Van 2014 tot 2019 was hij hoogleraar duurzame inzetbaarheid en psychische gezondheid op het werk aan de Universiteit van Tilburg. Aan deze universiteit is hij nog als emeritus verbonden. Vanaf 2020 is hij buitengewoon hoogleraar aan de North West University of South Africa, Optentia.

René Ravenhorst is Arbeid- en Organisatiepsycholoog en gepokt en gemazeld in de sociale profitsector als organisatieontwikkelaar, (strategisch) adviseur, coach en trainer. Sinds 2015 is hij werkzaam als toezichthouder in de ouderenzorg. Hij blijft zich ontwikkelen, onder meer via een Master of Public / Not for Profit Management.

De betekenis die René aan dit boek geeft, is dat het een kans is om leiderschap in de boardroom vanuit unieke identiteit en een scherp innerlijk kompas concreet te vertalen naar succesvol toezicht. Vanuit de veronderstelling dat toezicht, ondanks de generieke principes daarin, steeds weer maatwerk is. Iedere organisatie vraagt om mensen die dát met het oog op publiek belang handen en voeten kunnen geven.

Cora Reijerse is opgeleid in de klinische psychologie met meer dan 40 jaar ervaring als adviseur, trainer, coach, facilitator in organisaties. Mensen en organisaties helpen in beweging te komen en zich richting een gezamenlijk gewenste toekomst te begeven, is voor haar het mooiste werk dat er is.
Cora werkt graag samen met anderen: in samenwerking ontstaan voor haar de beste ideeën en blijft de focus scherp. Deze ligt de laatste jaren op het begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen in de rol van interim-projectleider of verandering begeleider van managementteams en bestuurders. Ze geeft regelmatig lezingen en workshops over succesvol veranderen en samenwerken en schrijft hierover in handboeken. Daarnaast is Cora een enthousiast bestuurder in bijvoorbeeld VvE’s en in de beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen.

Dr. Tessa Coffeng is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor het grootste deel van haar tijd werkt zij als toezichthouder in het Gedrag & Cultuur team bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook werkt zij als postdoc in de onderzoeksgroep Organisatiegedrag aan de Universiteit Utrecht (UU). Haar onderzoek richt zich primair op de besluitvorming van toezichthouders en bestuurders. Tessa is redactielid bij Tijdschrift voor Toezicht en lid van de impactcommissie van het Kurt Lewin Instituut. Vanuit deze rollen is het haar missie om de brug te versterken tussen wetenschappelijk onderzoek en de toezichtpraktijk.

Link: https://www.uu.nl/medewerkers/TCoffeng/Profiel

Jolien Kohlmann-Bins, 55 jaar, woonachtig in Heelsum. Getrouwd, moeder van volwassen uit huis wonende kinderen, rentmeester van moestuin, kippen, konijnen en een hond. Na in de jaren tachtig de HBO-v te hebben afgerond, als verpleegkundige aan de slag gegaan. Later bedrijfskunde in Nijmegen gestudeerd en afgestudeerd op het onderwerp Macht, Leiderschap en Dienend Leiderschap. In mijn huidige werk ben ik bestuurder van een zorgorganisatie in Ede en voorzitter Raad van Toezicht van stichting Allegoeds in Lunteren en stichting USE-it Arnhem. Daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Stichting Rijnstad in Arnhem.

Programma 8 december 2022

Ochtend

09.30-13.00 uur Jac van der Klink
Leerdoel: herkennen dat er ontwikkeling is in Corporate Governance. (Theorieën, richtingen) verschuiving van deelnemen naar gedrag.

  • Filosofisch inkijkje
  • Historie van Toezicht
  • Domein van Toezicht: van juridisch, financieel en vastgoed naar waarden, identiteit en kwaliteit van werk en veiligheid in de organisatie.
  • Capability model en Toezicht

Middag

14.00-17.00 uur olv Cora Reijerse

14.00 uur Dr. Tessa Coffeng, Gedrag en Cultuur specialist AFM en onderzoeker Organisatiegedrag Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar de psychologie van ervaren beslissers. Wat zijn de belangrijkste psychologische valkuilen van toezichthouders en bestuurders, en wat kunnen zij doen om biases in de besluitvorming tegen te gaan?

15.30 uur René Ravenhorst voorzitter Raad van Toezicht en Jolien Kohlman voorzitter Raad van Bestuur van een zorginstelling.
Toezicht houden is een vak, een professie. Wie vervult welke rol, waar houden en willen we toezicht op houden. Hoe organiseer je de relatie tussen de toezichthouder en de bestuurder(s) en tussen de toezichthouders onderling. In tijden die zich laten typeren door complexiteit en onzekerheid speelt vertrouwen een enorm grote rol. Hoe in de boardroom de menselijke maat vinden? Elkaar vanuit heldere rollen én van harte ontmoeten geeft veel mogelijkheden!

17.00 Afsluiting en borrel

Ochtend

We bespreken allereerst de ontwikkelingen in theorie en praktijk van Corporate Governance aan de hand van een aantal modellen waaronder het klassieke agency-model en het meer moderne Stewardship model. Daarnaast bekijken we de parallellen met (de ontwikkeling van) concepten van rechtvaardigheid, o.a. Distributive justice en Contributive justice. We zien dat de ontwikkelingen in het veld verschuiven naar het belang van (rechtvaardig) gedrag van mensen en deelneming (inclusie) van alle partijen in de organisatie en dat daarmee het belang van de inbreng van een gedragsdeskundige (psycholoog) toeneemt. De ontwikkelingen worden in hun historische context geplaatst en in hun onderlinge samenhang bekeken.
Verder verdiepen we ons in de bijdrage, die gezien de veranderende context van toezicht, door de psychologie en de psycholoog geleverd kan worden. Aan de hand van de inzichten uit de The Future of the Corporation van The British Academy (Colin Mayer) en een live gepresenteerde case uit de toezicht praktijk kijken we naar de consequenties voor onze psychologie praktijk. Hier besteden we ook aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen Corporate Governance en Toezicht in de not for profit sectoren.
En ten slotte bespreken we tips om deze inzichten daadwerkelijk te vertalen naar handelingsperspectieven. Het onderwijs is interactief en bestaat afwisselend uit theorie en het gezamenlijk zoeken naar de relatie daarvan met (de eigen) praktijkervaring.

Middag

In de middag zal dr. Tessa Coffeng een interactieve presentatie houden over haar onderzoek naar de psychologie van ervaren beslissers. Zij neemt ons mee langs een aantal schandalen en hoe ‘biases’ van toezichthouders daar mogelijk een rol in hebben gespeeld. Vanuit de inzichten uit haar onderzoek en haar eigen ervaringen als toezichthouder bij de AFM, vertelt ze over de belangrijkste psychologische valkuilen van toezichthouders en bestuurders en wat zij kunnen doen om biases zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij gaat zij ook in op de cruciale rol van leiders in het creëren van de juiste randvoorwaarden: welk voorbeeldgedrag moeten leiders vertonen voor een effectieve besluitvorming?

De dag wordt afgesloten door René en Jolien die in dezelfde zorgorganisatie werken als respectievelijk vz Rvt en vz RvB. Beide hebben een ruime ervaring als Boardroom voorzitter delen hun praktijkervaringen met ons

Doelgroep

De A&O Plaza is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Locatie

De dag vindt plaats bij City Lounge Apeldoorn. Je kan deze bijeenkomst alleen fysiek bijwonen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:

  • 6 PE-punten voor het bijwonen van de bijeenkomst
  • 3 PE-punten voor het (optioneel) met een voldoende afronden van de eindopdracht

Tarieven

Toegang NIP-leden en OOA-leden: 150 euro
Toegang niet leden: 300 euro
Toegang studenten SPS-NIP lid: 50 euro
Toegang startende psychologen NIP-lid: 75 euro

 

Organisatie: sectie A&O
Datum en tijd: 8 december 2022 – 9.00 -17.00 uur
Locatie: City Lounge Apeldoorn

Aanmelden
Klik hier om je direct aan te melden