NIP

Tuchtrecht wet-BIG

Via de Wet BIG vallen gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen onder het wettelijk tuchtrecht. Algemene informatie over tuchtrecht en tuchtuitspraken vind je via de Rijksoverheid tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Leden van de NVO, de NVP en het NIP vallen ook onder het verenigingstuchtrecht.

De tuchtcolleges doen uiterlijk twee maanden na de zitting uitspraak. De beslissingen worden in het  openbaar uitgesproken. Het tuchtcollege deelt dan in het kort mee wat de beslissing is. Partijen krijgen een kopie van de beslissing met de motivering toegestuurd.